You are here

Find a unit near you

Lord-Lieutenant of West Glamorgan acknowledges ‘selfless dedication’ of Cadet community

Cymraeg

 

The ‘selfless dedication’ of young Cadets and volunteers from Neath and Swansea has been recognised by the Queen’s representative for West Glamorgan.

 

Last night, Her Majesty’s Lord-Lieutenant of West Glamorgan Mr D Byron Lewis Esq CStJ FCA honoured members of the Cadet community at his annual awards ceremony attended by nearly 100 people in Ty John Chard, Swansea.

 

“This is my 10th ceremony and it’s always a great pleasure to present these awards and recognise the importance of our relationship with the RFCA, Reserves and Cadets,” he said. “These ceremonies are our opportunity to reward those who serve with distinction and dedication, acknowledging the dedication of volunteers who give their time so selflessly.”

 

Four local teenagers from the area were appointed to the prestigious role of Lord-Lieutenant’s Cadet for 2018 and presented with a distinctive badge. They will now accompany Mr Lewis at official engagements, such as Royal visits and Remembrance services.

 

They were 18-year-old trio from No 3 Welsh Wing RAF Air Cadets; Cadet Warrant Officer Emily Linley, Cadet Flight Sergeants Charlotte Williams and Nathan East, along with Dyfed and Glamorgan Army Cadet Force’s (ACF) 17-year-old Cadet Staff Sergeant Brandon Jones.

 

Mr Lewis said: “Each of my Lord-Lieutenant’s Cadets are outstanding, they have to be to be selected because the competition is intense and it’s a great achievement to be selected. I look forward to working with my new team. I hope they enjoy and benefit from the experience.”

 

The new quartet replace last year’s representatives; Petty Officer Cadet Emma Burns from Swansea Sea Cadet Corps (SCC), Cadet Regimental Sergeant Major George Wilkinson from Dyfed and Glamorgan ACF, Cadet Warrant Officers Rhys Williams and Joshua Carter from No 3 Welsh Wing RAF Air Cadets, who were presented with a certificate.

 

The Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Service was also awarded to a trio of volunteers with Swansea SCC. They were; Mr Colin Johnson MBE, Mr Brian Turner, Mrs Catherine Davies.

 

Major Ian McAuliffe QVRM, a Cadet Administrative Assistant with the Reserve Forces and Cadets Association (RFCA) for Wales, also received a Certificate of Meritorious Service.

 

He said: “Volunteering with Dyfed and Glamorgan ACF has been personally and professionally rewarding. Through a range of training opportunities, I have been able to gain transferable skills which can be used in my everyday civilian life.

 

“Over the last 21 years, I have seen Cadets develop into experienced and essential Officers and volunteers within the organisation, also going on to become valued members of their communities.

 

“It really has been a privilege to be a part of this and to help future generations develop and reach their full potential. Cadets contribute to our communities in many ways and I would encourage everyone to consider volunteering to help these young people.”

 

There are over 4,400 active Cadets at 210 locations across Wales. They are helped by more than 1,200 volunteers, who provide opportunities and inspiration for future generations to gain life changing experiences, skills and qualifications.

 

The event was organised by RFCA for Wales – an organisation that has supported the Armed Forces for over 100 years. To learn more about opportunities available, visit: www.Wales-RFCA.org or contact @RFCAforWales on Twitter.

 

Click here to view more images from the event.

 

(Friday 2 February 2018)

 

Arglwydd-Raglaw Gorllewin Morgannwg yn canmol ‘ymrwymiad anhunanol’ cymuned y Cadetiaid

Mae ‘ymrwymiad anhunanol’ cadetiaid ifanc o Gastell-nedd ac Abertawe wedi ei gydnabod gan gynrychiolydd y Frenhines yng Ngorllewin Morgannwg.

Neithiwr, ymunodd dros 100 o bobl ag Arglwydd-Raglaw Gorllewin Morgannwg EM Mr D Byron Lewis Ysw CStJ FCA yn Nhŷ John Chard, Abertawe, i gydnabod y gwaith caled a wneir gan aelodau cymuned y Cadetiaid mewn Seremoni Wobrwyo.

Dywedodd “Dyma fy negfed seremoni ac mae hi bob amser yn bleser mawr cyflwyno’r gwobrau hyn a chydnabod pwysigrwydd ein perthynas â’r RFCA, Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a’r Cadetiaid,” meddai. “Dyma ein cyfle i wobrwyo’r rhai sy’n gwasanaethu gyda chlod ac ymroddiad, gan gydnabod ymrwymiad y gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser mewn modd mor anhunanol.”

 

Penodwyd pedwar person ifanc o’r ardal yn Gadetiaid yr Arglwydd-Raglaw 2018, a chyflwynir hwy â bathodyn arbennig. Bydd y grŵp yn cynorthwyo’r Arglwydd-Raglaw gydag achlysuron arbennig, fel ymweliadau gan y teulu Brenhinol a Gwasanaethau Coffa.

 

Cadetiaid yr Arglwydd-Raglaw eleni yw: Swyddog Gwarant, Cadet Emily Linley, ac Awyr Ringyll y Cadetiaid Charlotte Williams ac Awyr Ringyll y Cadetiaid Nathan East – y tri yn 18 oed ac o 3ydd Adain Gymreig Cadetiaid y Corfflu Hyfforddiant Awyr - a Sarjant Staff, Cadet Brandon Jones 17 oed o Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Dyfed a Morgannwg.

 

Mae’r pedwar yn cymryd lle cynrychiolwyr y llynedd; Is-swyddog Cadet Emma Burns o Gorfflu Cadetiaid y Môr Abertawe, Cadet RSM George Wilkinson o ACF Dyfed a Morgannwg, a Swyddogion Gwarant, Cadetiaid Rhys Williams a Joshua Carter o 3ydd Adain Gymreig Cadetiaid y Corfflu Hyfforddiant Awyr.

 

Yn ogystal, dyfarnwyd Tystysgrifau Gwasanaeth Clodwiw yr Arglwydd-Raglaw i dri o wirfoddolwyr o Gorfflu Cadetiaid y Môr Abertawe; Mr Colin Johnson MBE, Mr Brian Turner, Mrs Catherine Davies.

 

Cyflwynwyd y Dystysgrif hefyd i Uwch-gapten Ian McAuliffe QVRM, Cynorthwyydd Gweinyddol y Cadetiaid gyda’r Gymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

Meddai: “Mae gwirfoddoli gydag ACF Dyfed a Morgannwg wedi bod yn fuddiol i mi’n bersonol ac yn broffesiynol. Drwy rychwant o gyfleoedd hyfforddi, rydw i wedi gallu ennill sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu defndydio mewn bywyd sifilaidd bob dydd.

 

Yn yr 21 mlynedd ddiwethaf, rydw i wedi gwylio Cadetiaid yn datblygu'n Swyddogion hanfodol a phrofiadol ac fel gwirfoddolwyr o fewn y sefydliad, a mynd ymlaen i fod yn aelodau gwerthfawr o’u cymunedau.”

 

“Mae wedi bod yn fraint i fod yn rhan o’r sefydliad, ac o helpu’r genhedlaeth nesaf i ddatblygu a chyflawni eu llawn botensial. Mae cadetiaid yn cyfrannu at ein cymunedau mewn sawl ffordd, ac anogaf bawb i ystyried gwirfoddoli er mwyn helpu’r bobl ifanc yma.”

 

Mae dros 4,400 o Gadetiaid gweithredol mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Fe'u cynorthwyir gan fwy na 1,200 o wirfoddolwyr, sy'n darparu cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i genedlaethau'r dyfodol ennill profiadau, sgiliau a chymwysterau sy'n newid bywyd.

 

Trefnwyd y Seremoni gan Gymdeithas y RFCA dros Gymru - sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog am dros 100 mlynedd. Am wybodaeth bellach am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.wales-rfca.org neu ar Twitter: @RFCAforWales.

 

Cliciwch yma i weld lluniau o’r ddigwyddiad.

 

(Dydd Gwener 2 Chwefror 2018)

Sign up to our

Caiff yr erthygl hon ei chyfieithu yn fuan

 

A significant investment in facilities for reserves and cadets in North Wales has received support from Darren Millar AM.

 

Every year, Armed Forces Week is an opportunity for the nation to appreciate and recognise the service and sacrifices undertaken by the armed forces around the world.

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.