You are here

Vacancies

Find a unit near you

Vacancies

Cymraeg

 

1) Cadet Administrative Assistant

 

A vacancy has arisen for a HQ Cadet Administrative Assistant (Crown Servant, Pay Band E1).  The post covers the Counties of Gwent and Powys and the successful applicant will be based at the ACF HQ office at Cwrt Y Gollen, Crickhowell.

 

Completed application forms (which must be accompanied by CVs) are required by not later than Friday, 1st June 2018 but we reserve the right to close the application process if a suitable number of applicants apply before this date. Application packs and job descriptions are available by emailing Rick Hallett at wa-finance@rfca.mod.uk.

Click here to download the full vacancy advert.

 

1) Swyddog Gweinyddol y Cadetiaid

 

Mae swydd wag wedi codi am Swyddog Gweinyddol y Cadetiaid (Swyddog y Goron, Band Talu E1). Bydd y swydd yn delio ag anghenion Siroedd Gwent a Phowys, ac wedi'i lleoli ym mhencadlys yr ACF yng Nghwrt-y-Gollen, Nghrucywel.

 

Gofynnir i chi ddychwelyd y ffurflen gais erbyn Dydd Gwener 1 Mehefin 2018, ond cadwn yr hawl i gau'r broses yn gynnar os ydym yn derbyn nifer addas o geisiadau cyn y dyddiad hwn. Rhaid cynnwys eich CV gyda'ch ffurflen cais: ni dderbynnir ceisiadau a anfonir heb CV.  Am y swydd ddisgrifiad llawn a phecyn cais, e-bostiwch: Rick Hallett ar wa-finance@rfca.mod.uk.

 

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn llawn.

 

Sign up to our