Mae Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid o Gastell-nedd ac Abertawe wedi derbyn cydnabyddiaeth gan gynrychiolydd y Frenhines dros Orllewin Morgannwg.

Neithiwr, anrhydeddodd Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg, D. Byron Lewis Yws. CVO KStJ FCA, aelodau o’r cymunedau Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid yn ei 11eg seremoni wobrwyo flynyddol, a fynychwyd gan bron i 60 o bobl yn Nhŷ John Chard, Abertawe.

Mae milwyr wrth gefn o bob gwasanaeth yn hollbwysig ac yn aelodau gwerthfawr o deulu Amddiffyn y DU. Maen nhw’n cyfoethogi eu bywydau bob dydd fel dinasyddion drwy fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant anturus a chyffrous, a hefyd yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n hwb i’w gyrfaoedd.

Mae’r Dystysgrif Teilyngdod yn cofnodi diolch a chydnabyddiaeth yr Arglwydd Raglaw am Wasanaeth ac Ymrwymiad eithriadol. Eleni, dyfarnwyd dwy dystysgrif i Gapten Danielle Thomas o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys a’r Hyfforddwr Sarjant Staff Louise Norman o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg.

Penodwyd Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 i’w rôl newydd, a chawsant fathodyn arbennig i nodi’r achlysur. Mae cadetiaid yn cael eu henwebu am eu cyfraniad eithriadol i’w hunedau cadetiaid. Mae’r rôl yn cynnwys mynd gyda’r Arglwydd Raglaw i ddigwyddiadau swyddogol megis ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Cofio a chynrychioli cadetiaid ledled y sir.

Mae Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 yn cynnwys; y Cadét Cymwys Taryn Grant-Matthews (Corfflu Cadetiaid Môr Port Talbot), y Cadét Cymwys Samantha Hardy (Corfflu Cadetiaid Môr Castell-nedd a’r Rhanbarth), y Sarjant Staff Luke Hazell (Llu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg), a’r Awyr-Sarjant Kathryn Fisher (Cadetiaid Awyr Rhif 3 Adain Gymreig yr Awyrlu Brenhinol).

Mae Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw yn cael eu dyfarnu i aelodau Llu’r Cadetiaid i gydnabod perfformiad y Cadetiaid hynny yn ystod y flwyddyn flaenorol o ran cefnogi’r Arglwydd Raglaw. Am gyflawni’r rôl yn 2018, cyflwynwyd y wobr hon i’r Is-swyddog sy’n Oedolyn Brandon Jones (Llu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg) a’r Swyddog Gwarant Cadét Emily Linley (Cadetiaid Awyr Rhif 3 Adain Gymreig yr Awyrlu Brenhinol).

Mae dros 4,400 o Gadetiaid ar waith mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Maen nhw’n cael eu helpu gan fwy na 1,200 o wirfoddolwyr, sy’n cynnig cyfleoedd ac ysbrydoliaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol fel y gallant gael profiadau bythgofiadwy, sgiliau a chymwysterau a all newid eu bywydau.

Trefnwyd y digwyddiad gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu cysylltwch â @RFCAforWales ar Twitter.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru