Mae Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid Morgannwg Ganol sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau wedi’u llongyfarch gan gynrychiolwyr Ei Mawrhydi ar gyfer yr ardal.

Neithiwr, cynhaliodd Peter Vaughan, Is-Arglwydd Raglaw Morgannwg Ganol EM y seremoni wobrwyo i gydnabod pobl ifanc ac oedolion lleol sydd wedi mynd gam ymhellach i helpu eraill.

Daeth bron i 100 o bobl i’r digwyddiad yng Nghanolfan Milwyr Wrth Gefn Pontypridd i ddathlu’r Milwyr Wrth Gefn a’r Cadetiaid a oedd wedi disgleirio.

Mae milwyr wrth gefn o bob gwasanaeth yn hollbwysig ac yn aelodau gwerthfawr o deulu Amddiffyn y DU. Maen nhw’n cyfoethogi eu bywydau bob dydd fel dinasyddion drwy fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant anturus a chyffrous, a hefyd yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n hwb i’w gyrfaoedd.

Enillodd yr Is-swyddog Paul Rabone, yr Hyfforddwr Sarjant Staff Mark Viner, yr Hyfforddwr Sarjant Staff Christopher Headon a’r Awyr-Lefftenant Huw O’Connell Dystysgrif yr Arglwydd Raglaw am Wasanaeth Gwirfoddol Teilwng fel cydnabyddiaeth am eu hymroddiad, eu hymrwymiad a’u perfformiad eithriadol.

Penodwyd Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 i’w rolau newydd gan dderbyn bathodyn unigryw i nodi’r achlysur. Mae’r rôl yn cynnwys mynd gyda’r Arglwydd Raglaw i ddigwyddiadau swyddogol, fel ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Cofio, a chynrychioli’r Cadetiaid ledled y wlad.

Mae Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 yn cynnwys: y Cadét Cymwys James Jones (SCC y Rhondda), y Sarjant Gadét Cian Adams (CCF Ysgol Treorci), a’r Sarjant Gadét Kieran Smith (CCF Ysgol Treorci).

Am gyflawni’r rôl yn 2018, cyflwynwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i: Sarjant Gadét Lluoedd Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg Imogen Hinett o Aberdâr, Swyddog Gwarant Cadét Cadetiaid Awyr Rhif 1 Adain Gymreig yr Awyrlu Brenhinol Katie Thomas o Ferthyr Tudful, a’r Awyr-Sarjant Gadét Cadetiaid Awyr Rhif 3 Adain Gymreig yr Awyrlu Brenhinol Casey Marchant o Ben-y-bont ar Ogwr.

Mae dros 4,400 o Gadetiaid ar waith mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Maen nhw’n cael eu helpu gan fwy na 1,200 o wirfoddolwyr, sy’n cynnig cyfleoedd ac ysbrydoliaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol fel y gallant gael profiadau bythgofiadwy, sgiliau a chymwysterau a all newid eu bywydau.

Trefnwyd y digwyddiad gan y Gymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA) – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu cysylltwch â @RFCAforWales ar Twitter.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru