Mae Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (WLCoW) wedi rhoi ei wobr flynyddol i aelod o Gorfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru (WUOTC).

Aeth yr Athro Gillian Davies DL, Meistr y WLCoW, i ginio blynyddol WUOTC yn yr Ashford International Hotel yng Nghaint i gyflwyno’r wobr ddydd Sadwrn 23 Mehefin.

Mae’r wobr ar ffurf cleddyf bach a thystysgrif ac fe’i cyflwynwyd i Swyddog Cadét Ben Holloway, sydd newydd gwblhau’r drydedd flwyddyn o’i astudiaethau Hanes.

Ben oedd yr Is-swyddog Cadét (CUO) yn ystod ei 12 mis olaf gyda’r WUOTC ac fel yr Uwch Swyddog Cadét, ef oedd y cyswllt rhwng Staff yr Uned a’r Swyddogion Cadét yn ei adran.

Roedd y penderfyniad yn seiliedig ar nifer o feini prawf ond  yn bennaf, mae Ben wedi bod yn esiampl heb ei ail i’w gyfoedion yn Abertawe ac yn y gymuned WUOTC yn ehangach.

Dywedwyd yn y ddyfynneb: “Mae wedi ffynnu fel CUO, roedd bob amser yn barod i fynd gam ymhellach na’r disgwyl. Mae ei gyfarwyddyd a’i arweiniad wedi bod yn neilltuol.

“Yn ogystal â chael ei benodi’n CUO, bu’n cyfrannu n ei rôl fel Hyfforddwyr Hyfforddiant Corfforol cymwysedig, wedi iddo gymhwyso yn ei ail flwyddyn gyda WUPTC, lle bu’n bersonol gyfrifol am ddatblygu a gwella ffitrwydd personol Swyddogion Cadét, gan hyfforddi, monitro a gwella unigolion ar lefel Didoliad ac Uned.

“At ei gilydd, mae wedi bod yn aelod selog yn ystod yr hyfforddiant, yn CUO rhagweithiol ac yn ased heb ei hail i UOTC Cymru yn ystod ei gyfnod gyda’r Corfflu.”

Mewn Unedau Gwasanaeth Prifysgolion mae myfyrwyr yn dysgu sgiliau sy’n gwneud argraff dda ar eu CV ac yn eu gwneud yn fwy cyflogadwy yn y dyfodol – ac ar ben hynny, maent yn cael eu talu. Mae eu modelau a’u rhaglenni’n cael eu llunio i gyd-fynd â’r calendr academaidd ond nid eich cymdeithas brifysgol gyffredin mo’r Unedau Gwasanaeth Prifysgolion.

Mae gan bob gwasanaeth ei sefydliad prifysgol ei hun sy’n cynnig profiad milwrol, hyfforddiant anturus a bywyd cymdeithasol egnïol. Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd yn eu blaen i wasanaethu fel milwyr arferol a milwyr wrth gefn, ond nid oes unrhyw rwymedigaeth i ymuno â’r Lluoedd Arfog ar ôl graddio.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru