Neithiwr, cynhaliodd Mrs Tia Jones ei seremoni wobrwyo gyntaf yn ei rôl fel cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer yr ardal a bu’n dathlu llwyddiannau’r Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid.

Daeth bron i 90 o bobl ynghyd i’r digwyddiad yng Ngwesty’r Elephant and Castle yn y Drenewydd i ddathlu’r unigolion mwyaf llwyddiannus o gymunedau’r Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid.

Mae’r lluoedd wrth gefn o bob gwasanaeth yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o deulu Amddiffyn y DU. Maen nhw’n gwella eu bywydau sifil bob dydd trwy gyfleoedd hyfforddi anturus a chyffrous, ac yn ennill sgiliau trosglwyddadwy i hybu eu gyrfaoedd sifil hefyd.

Dyfarnwyd Tystysgrif Gwasanaeth Gwirfoddol Clodwiw yr Arglwydd Raglaw i gydnabod eu Gwasanaeth eithriadol a’u Hymroddiad i Ddyletswydd i’r Is-gorporal Stewart McDonald (53 Sig Sqn RSigs); Yr Uwch-sarjant Hyfforddwr Jason Walters (ACF Gwent a Phowys); Yr Hyfforddwr Sifilaidd Alex Long (Cadetiaid Awyr Rhif 2 WW RAF); a’r Hyfforddwr Sifilaidd Vivienne Reynolds (Cadetiaid Awyr Rhif 2 WW RAF).

Penodwyd Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 i’w rôl newydd a chawsant fathodyn unigryw i nodi’r achlysur. Mae’r rôl yn cynnwys mynd gyda’r Arglwydd Raglaw i ddigwyddiadau swyddogol, megis ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Coffa, a chynrychioli’r Cadetiaid ledled y sir.

Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 yw; Cadet Sarjant y Faner Kyle Chaplin (ACF Gwent a Phowys), Cadet Sarjant y Faner James Ryan (ACF Gwent a Phowys), Cadet Swyddog Gwarant Sam Dykes (Cadetiaid Awyr Rhif 1 WW RAF), Cadet Awyr-sarjant Barnaby Jones-Evans (Cadetiaid Awyr Rhif 2 WW RAF). Bydd y Cadetiaid hyn yn cynorthwyo’r Arglwydd Raglaw ar achlysuron arbennig megis ymweliadau Brenhinol, gorymdeithiau coffa a digwyddiadau dinesig.

Dyfernir Tystysgrif a Bathodyn Cadet yr Arglwydd Raglaw i aelodau o’r Lluoedd Cadet i gydnabod perfformiad y Cadetiaid unigol hynny yn ystod y flwyddyn flaenorol wrth gynorthwyo’r Arglwydd Raglaw. Am gyflawni’r rôl yn 2018, cyflwynwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i’r Cadet Uwch-sarjant Catrodol William Webb (ACF Gwent a Phowys), Y Cadet Swyddog Awyr Callum Hadwen (Cadetiaid Awyr Rhif 2 Adain Cymru RAF).

Mae dros 4,400 o Gadetiaid gweithredol mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Fe’u cynorthwyir gan fwy na 1,200 o wirfoddolwyr, sy’n darparu cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i genedlaethau’r dyfodol ennill profiadau, sgiliau a chymwysterau sy’n newid bywyd.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu cysylltwch â @RFCAforWales ar Twitter. Dilynwch ein tudalen Instagram newydd! @rfcawales.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru