Mae Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru wedi penodi Llywydd newydd.

Mae’r rôl bellach wedi ei throsglwyddo o’r Fonesig Shân Legge-Bourke DCVO, Llywydd yr RFCA dros Gymru ers pum mlynedd, i Arglwydd-Raglaw Gorllewin Morgannwg Ei Mawrhydi, Mr D Byron Lewis Ysw. CStJ FCA ddydd Iau 12 Ebrill 2018.

Bydd y Fonesig Shân yn parhau i fod yn Is-Lywydd y Gymdeithas ac Arglwydd-Raglaw Powys EM.

Bu Mr Lewis yn Is-Lywydd RFCA dros Gymru ers ei benodi’n gynrychiolydd y Frenhines yng Ngorllewin Morgannwg yn 2008.

Mae Mr Lewis yn gefnogwr brwd i’r Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid yng Nghymru, ac mae ei ddiddordeb a’i gefnogaeth i’r Cadetiaid a’r Lluoedd wrth Gefn yn hysbys i bawb yn ei gymuned.

Ganwyd Mr Lewis yn Abertawe ym 1945, a chafodd ei addysg gan Ysgol Ramadeg Tregwyr. Cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig (FCA) ym 1968. Treuliodd 40 mlynedd ym myd busnes, gan weithio fel Cadeirydd a Rheolwr Gyfarwyddwr mewn sawl cwmni yn y DU ac thramor.

Penodwyd Mr Lewis yn Rhyddfreiniwr Dinas Llundain ym 1989. Bu hefyd yn Uwch Siryf Gorllewin Morgannwg ym 2004/05. Penodwyd ef yn Gadlywydd Urdd Sant Ioan yn 2008 ac yn Farchog Urdd Sant Ioan ym mis Tachwedd 2016.

Mae Mr Lewis yn byw yn Abertawe, gyda’i wraig Hilary. Mae ganddynt ddau o blant a phedwar o wyrion. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau chwaraeon (yn enwedig golf a rygbi), cerddoriaeth gorawl a chlasurol a garddio.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru