Bob blwyddyn, mae Wythnos y Lluoedd Arfog yn gyfle i’r genedl werthfawrogi a chydnabod y gwasanaeth a’r aberth a wneir gan y lluoedd arfog ledled y byd.

Mae’r wythnos yn llawn dop o ddigwyddiadau cenedlaethol ac wedi cychwyn gyda chodi baneri ar draws Prydain ddydd Llun, gyda sefydliadau ledled y wlad yn codi’r faner i ddechrau Wythnos y Lluoedd Arfog mewn tirnodau amlwg ymhob cwr i ddangos eu cefnogaeth.

Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn


Y lluoedd wrth gefn yw tua un rhan o chwech o bersonél ein lluoedd arfog ac maent yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o deulu Amddiffyn y Deyrnas Unedig, gan amddiffyn diogelwch y genedl gartref a thramor.

Ar hyn o bryd mae milwyr wrth gefn yn cefnogi gweithrediadau ledled y byd yn Affganistan, yn gwrthwynebu bygythiad Daesh yn Irac ac yn delio gyda gweithrediadau gwrthderfysgaeth a gwrth-fôr-ladrata byd-eang yn ogystal â thasgau ymgysylltu amddiffyn ledled y byd.

Mae Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn, sef dydd Mercher 26 Mehefin, yn gyfle i gydnabod a gwerthfawrogi eu cyfraniad eithriadol i luoedd arfog Prydain. Er bod milwyr wrth gefn yn rhoi eu hamser hamdden i hyfforddi a gwasanaethu, mae gan y rhan fwyaf ohonynt swyddi sifil – a byddant yn gwisgo’u lifrai i’w gweithleoedd ar Ddiwrnod y Lluoedd wrth Gefn.

Os hoffech chi godi ymwybyddiaeth yn eich gweithle i gefnogi milwyr wrth gefn a’u cyfraniad, mae pecyn cymorth ar gael trwy glicio yma. Gallwch ddarganfod mwy am filwyr wrth gefn a Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn trwy glicio yma, a chliciwch yma i ddilyn #ReservesDay ar Twitter a darllen a gwylio profiadau a chyfraniadau anhygoel y bobl gyffredin yma.

 

Y Diwrnod Mawr: Diwrnod y Lluoedd Arfog 2019

Yn 2018, cynhaliwyd dros 300 o ddathliadau Diwrnod y Lluoedd Arfog ledled Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Mae digon o ddigwyddiadau lleol yn cael eu cynnal yng Nghymru i nodi Wythnos y Lluoedd Arfog ac mae llawer o ffyrdd y gallwch chi ddangos eich cefnogaeth a chymryd rhan. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

Am yr holl ddiweddariadau a lluniau Wythnos y Lluoedd Arfog, dilynwch RFCA dros Gymru ar Twitter a Facebook nod tudalennau, ac ymunwch â’r dathliadau ar-lein trwy ddilyn #SaluteOurForces.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru