Mae 2,232 o filwyr wrth gefn yng Nghymru.

Maen nhw’n cyflawni rolau hanfodol yn y Llynges Frenhinol, y Môr-filwyr Brenhinol, y Fyddin wrth Gefn a’r Llu Awyr Brenhinol wrth Gefn (RAF).

Mae milwyr wrth gefn yn bobl gyffredin sy’n dod o bob math o gefndiroedd. Maen nhw’n aberthu eu hamser hamdden i hyfforddi a gwasanaethu ochr yn ochr â phersonél Rheolaidd y Lluoedd Arfog.

Fel aelodau gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn, mae milwyr wrth gefn yn cyfoethogi eu bywydau bob dydd trwy gymryd rhan mewn profiadau anturus a heriol. Maen nhw’n derbyn hyfforddiant o’r radd flaenaf ac yn datblygu sgiliau a chymwysterau newydd i gyfoethogi eu bywydau sifilaidd.

Maen nhw’n cyflawni rolau gwahanol yn eu hunedau wrth gefn, lle mae gofyn iddyn nhw roi ychydig o dan 30 diwrnod y flwyddyn o’u hamser. Yn gyfnewid am hyn, maen nhw’n derbyn tâl a threuliau wrth wneud gwaith hyfforddi gyda’r nos ac ar benwythnosau, ac yn derbyn yr un cyflog â’r rhengoedd rheolaidd os ydyn nhw ar wasanaeth.

Mae pecyn cymorth hefyd ar gael i’w cyflogwyr i sicrhau nad ydynt o dan anfantais pan fydd y rhengoedd yn cael eu galw. Dysgwch fwy am Ymgysylltu â Chyflogwyr.

Y Llynges Frenhinol

More

Y Môr-filwyr Brenhinol

More

Llu Awyr Brenhinol wrth Gefn

More

Y Fyddin wrth Gefn

More

Cefnogaeth

Rydym yn darparu milwyr wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru gyda’r lleoliadau, ac yno maen nhw’n gweithio ac yn hyfforddi i ddatgloi eu gwir botensial. DYSGWCH FWY am Ystadau.

Mae’r gefnogaeth a ddarperir gan yr RFCA dros Gymru yn galluogi milwyr wrth gefn i gyfoethogi’u bywydau bob dydd drwy gymryd rhan mewn anturiaethau a phrofiadau cyffrous.

Rheolir Cronfa y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru gan RFCA dros Gymru. Mae’n ariannu amrywiaeth eang o weithgareddau, gyda’r nod o hybu hyfforddiant a morâl.

2017

Roedd y gweithgareddau hyn yn galluogi milwyr wrth gefn i gyfoethogi eu datblygiad personol a phroffesiynol,

gan sicrhau y gallai sgiliau a ddysgwyd gan y Lluoedd Arfog hefyd fod o fudd yn eu bywydau a’u gyrfaoedd sifil.

Cysylltwch ag uned wrth gefn yng Nghymru

 • Pencadlys Rhanbarthol Llyngesol Cymru a Gorllewin Lloegr
  01179 786013
  Navynrcwwe-hqcos@mod.gov.uk
 • HMS Cambria
  01446 744044
  cambria-mailbox@mod.uk
 • RMR Bryste (Mintai Caerdydd)
  02920 452758
  NAVYMR-RMRBRISTOLCARDDETOC@mod.uk
 • 160eg Brigâd y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru
  01874 613488
  160X-HQ-infosp-groupmail.mod.uk
 • Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy (Milisia)
  01600 711455
 • 3ydd Bataliwn y Gatrawd Frenhinol Gymreig
  02920 781 290,
 • 157 Catrawd Logisteg Brenhinol (Cymreig)
  02920 781 245
 • Corfflu Hyfforddiant Swyddogion Prifysgolion Cymru
  02920 726183
 • Ysbyty Maes 203 (Cymraeg)
  02920 562291
 • Bataliwn 101 Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol
  01978 316122
 • 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol
  Sgwadron Signal 53 (Cymru a’r Gorllewin)
  02920 486085
 • 105 Bataliwn Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol
  160 Cwmni Maes
  01633 877451
 • 16 Catrawd Feddygol Gau
  144 Para Feddygol
  02920 576215
 • 7 Bataliwn Cudd-wybodaeth Milwrol
  01985 223720

Unedau Gwasanaeth Prifysgolion

Mae Unedau Gwasanaeth Prifysgolionyn dysgu sgiliau i fyfyrwyr sy’n edrych yn wych ar eu CV ac yn gwella eu cyflogadwyedd yn y dyfodol – ac maen nhw’n cael eu talu.

Mae eu modelau a’u rhaglenni wedi’u cynllunio i gyd-fynd â’r calendr academaidd ond nid cymdeithasau prifysgol cyffredin mo’r Unedau Gwasanaeth Prifysgolion yn sicr.

Mae gan bob gwasanaeth ei sefydliad prifysgol ei hun sy’n cynnig profiad milwrol, hyfforddiant anturus a bywyd cymdeithasol egnïol.

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ati i wasanaethu yn y Lluoedd Rheolaidd a’r Lluoedd wrth Gefn, er nad oes unrhyw rwymedigaeth i ymuno â’r Lluoedd Arfog ar ôl iddyn nhw raddio o’r brifysgol.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru