Mae RFCA dros Gymru yn ‘gorff hyd braich’ ar y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD), a sefydlwyd gan Ddeddf Seneddol ac mae’n gyfrifol am roi cyngor a chymorth i’r Cyngor Amddiffyn ac i’r Llynges Frenhinol, y Fyddin a’r Llu Awyr Brenhinol ar faterion sy’n ymwneud â lluoedd wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru.

Mwy

Llueodd wrth gefn

Mae dros 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru.

Mwy

Cadetiaid

Mae dros 4,400 o gadetiaid yng Nghymru.

Mwy

Rheoli'r Ystad

Mae’r RFCA dros Gymru yn adeiladu, yn cynnal ac yn buddsoddi yn yr ystâd wrth gefn a chadetiaid ledled y wlad.

CLICIWCH ISOD i weld Dogfennau Ystâd yr RFCA dros Gymru. Mae’n ardal sy’n cael ei diogelu gan gyfrinair ar Gwmwl yr RFCA a dim ond contractwyr, rheolwyr safleoedd a staff Ystadau all ei defnyddio

Mewngofnodi

Ymgysylltu

Mae’r RFCA dros Gymru yn darparu ‘rhwydwaith o rwydweithiau’ helaeth i Amddiffyn sy’n galluogi dealltwriaeth a chydweithrediad rhwng cymunedau milwrol a sifil yng Nghymru.

Mwy

Aelodau

Diddordeb mewn dod yn aelod o’r RFCA dros Gymru?

Mwy

Cyn-filwyr

Mae gan yr RFCA dros Gymru gyfrifoldeb i godi ymwybyddiaeth o anghenion cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Mwy

Llogi lleoliad a lleoliadau masnachaol ar osod

Mae adeiladau amlbwrpas yr RFCA dros Gymru ar gael i’w llogi gan grwpiau o bob maint, ac am ddefnydd masnachol, hefyd.

Cysylltwch â Ni

Mae’r Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru yn cyflogi mwy na 72 o staff parhaol.

Rydym yn cynnwys corff o wirfoddolwyr sy’n cael ei dynnu o bob strata o gymdeithas yng Nghymru, ysgrifenyddiaeth broffesiynol (cyflogedig) a leolir yng Nghaerdydd a’r Wyddgrug a staff cymorth llawn amser ym mhob pencadlys yr uned Llu Gadetiaid y Fyddin. Mae ein holl staff cyflogedig yn cael eu cyflogi fel gweision y Goron.

Gyda’n gilydd, ni yw’r “llais sy’n galluogi’r lluoedd wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru”.

Rhestr o Gysylltiadau yn HQ

Cyfeiriad:

RFCA dros Gymru
Barics Maendy
Caerdydd,
CF14 3YE

Ffôn: 02920 375747

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru