Croeso i wefan swyddogol RFCA dros Gymru, y llais galluogi ar gyfer milwyr wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru.

Mae RFCA dros Gymru yn ‘gorff hyd braich’ ar y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD), a sefydlwyd gan Ddeddf Seneddol ac mae’n gyfrifol am roi cyngor a chymorth i’r Cyngor Amddiffyn ac i’r Llynges Frenhinol, y Fyddin a’r Llu Awyr Brenhinol ar faterion sy’n ymwneud â lluoedd wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru.

Wedi’u sefydlu ym 1908 (fel Cymdeithasau Tiriogaethol), nod yr RFCAs gwreiddiol oedd darparu cefnogaeth leol i’r Llu Tiriogaethol ym mhob sir yn y Deyrnas Unedig. Dros 100 mlynedd yn ddiweddarach, mae’r enw wedi newid ac mae nifer y cymdeithasau wedi lleihau’n sylweddol ond mae ein cylch gwaith wedi ymestyn i gynnwys milwyr wrth gefn a chadetiaid y tri gwasanaeth yng Nghymru.

Mae pob RFCA yn gorff llywodraeth ganolog gyda statws y Goron ac maen nhw wedi ffurfio Cyngor yr RFCAs (CRFCA) i ddarparu gwaith cydlynu canolog ar lefel genedlaethol.

Beth yw ein gwaith

Mae ein gwaith yn cael ei gyllido gan arian cyhoeddus ac mae’n ddibynnol ar amrywiaeth o Gytundebau Lefel Gwasanaeth sy’n diffinio’r gefnogaeth a roddwn i bob un o’r gwasanaethau unigol yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, i’r Sefydliad Seilwaith Amddiffyn ac i Bennaeth y Staff Amddiffyn.

Ein prif dasgau yw:

  • Rhoi cyngor a chymorth ar ran y lluoedd wrth gefn a’r cadetiaid gwirfoddol yng Nghymru.
  • Gweithio gyda chadwyni gorchymyn y tri Gwasanaeth i ddarparu cefnogaeth i’r lluoedd wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru yn unol â’r Cytundebau Lefel Gwasanaeth.
  • Sefydlu a chynnal cysylltiadau â’r gymuned ac ymgysylltu â chyflogwyr ar ran Amddiffyn yng Nghymru.
  • Darparu’r ystâd wirfoddolwyr yng Nghymru trwy gynnal a chadw canolfannau hyfforddi milwyr wrth gefn, canolfannau cadetiaid a meysydd hyfforddi, lle y gall milwyr wrth gefn a chadetiaid y tri gwasanaeth gynnal eu gweithgareddau

Mae RFCA dros Gymru yn glynu at bolisi Rhyddid Gwybodaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Gweler tudalen Rhyddid Gwybodaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn am fanylion.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru