Mae’r Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru yn cyflogi mwy na 72 o staff parhaol.

Rydym yn cynnwys corff o wirfoddolwyr sy’n cael ei dynnu o bob strata o gymdeithas yng Nghymru, ysgrifenyddiaeth broffesiynol (cyflogedig) a leolir yng Nghaerdydd a’r Wyddgrug a staff cymorth llawn amser ym mhob pencadlys yr uned Llu Gadetiaid y Fyddin. Mae ein holl staff cyflogedig yn cael eu cyflogi fel gweision y Goron.

Gyda’n gilydd, ni yw’r “llais sy’n galluogi’r lluoedd wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru”.

 

Cyfeiriad
RFCA dros Gymru
Barics Maendy
Caerdydd
CF14 3YE

Ffôn: 02920 375747

 • Cadeirydd
  Brigadier Russ Wardle OBE DL
 • Prif Weithredwr 
  Cyrnol Nick Beard
  wa-ce@rfca.mod.uk
  02920 375730
 • Dirprwy Brif Weithredwr
  Is-gapten Cyrnol Stephen Hughes
  wa-ced@rfca.mod.uk
  02920 375731
 • Swyddog Ehangu Cadetiaid mewn Ysgolion
  Uwch-gapten Stephen John
  wa-sceo@rfca.mod.uk
  02920 375740
 • Rheolwr Swyddfa a Systemau
  Mr Kevin Rowan
  wa-offman@rfca.mod.uk
  02920 375735
 • Swyddog Gweinyddol
  Mrs Nicola Talbot
  wa-offyandc@rfca.mod.uk
  02920 375746
 • Pennaeth Cyllid ac Adnoddau Dynol 
  Mr Rick Hallett
  wa-finance@rfca.mod.uk
  02920 375733
 • Gweinyddwraig Cyllid ac Adnoddau Dynol
  Ms Kelly Turner
  wa-financedep@rfca.mod.uk
  02920 375739
 • Pennaeth Ystadau
  Mr Ben Horton
  wa-estates@rfca.mod.uk
  029 2037 5732, 07730493356
 • Dirprwy Bennaeth Ystadau (Adnoddau)
  Mrs Cath Spiller
  wa-estatesreso@rfca.mod.uk
  02920 375755
 • Pennaeth Cyfleusterau Meddal
  Mrs Lesley Williams
  wa-estatesfm@rfca.mod.uk
  02920 375736
 • Cydlynydd Ystadau a Swyddog Cydymffurfiaeth
  Mrs Lorraine Price
  wa-estatescc@rfca.mod.uk
  02920 375 752
 • Swyddog Ystadau De Cymru
  Mrs Sara Tucker
  wa-estatessouth@rfca.mod.uk
  02920 375753
 • Swyddog Ystadau Dwyrain Cymru
  Mr Andrew Warren
  wa-estateseast@rfca.mod.uk
  02920 375751
 • Swyddog Ystadau Gogledd Cymru
  Mr Nigel Ellis
  wa-estatesnorth@rfca.mod.uk
  01352 752782
 • Swyddog Gweinyddol Ystadau Gogledd Cymru
  Mrs Sandra Ellis
  wa-estatesaonorth@rfca.mod.uk
  01352 752782
 • Swyddog Gweinyddol Desg Gymorth Ystadau
  Ms Katy Rolph
  wa-estateshd@rfca.mod.uk
  02920 375738
 • Pennaeth Ymgysylltu
  Cyrnol David Hammond
  wa-headeng@rfca.org.uk
  07957 094520
 • Cyfarwyddwr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr
  Mrs Audrey Nealon
  wa-reed@rfca.mod.uk
  02920 375734
 • Cyfarwyddwr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr (Gogledd)
  Mr Tony Fish
  wa-reed2@rfca.mod.uk
  01352 755309
  07508 193902
 • Swyddog Gweinyddu Ymgysylltu â Chyflogwyr
  Mrs Kathryn Nash
  wa-eeao@rfca.mod.uk
  02920 375737
 • Cynorthwyydd Cymorth Data
  Lisa Aherne
  wa-datasupport@rfca.mod.uk
 • Rheolwr Datblygu Busnes
  Mr David Chipp
  wa-bdm@rfca.mod.uk
  02920 375747

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru