Mae’r RFCA dros Gymru yn adeiladu, yn cynnal ac yn buddsoddi yn yr ystâd wrth gefn a chadetiaid ledled y wlad. Mae’r tîm Ystadau a Chyfleusterau pwrpasol yn gweithio gyda dros 120 o gontractwyr ac ymgynghorwyr cymeradwy i wella ac ehangu gallu’r Lluoedd Arfog yng Nghymru.

Mae’r tîm Ystadau yn gyfrifol am 414 o adeiladau ac 883 o asedau i gyd, yn amrywio o gabannau bach i gadetiaid i adeiladau gwerth miliynau o bunnoedd. Mae’r ystâd yn darparu lleoliadau i filwyr wrth gefn a chadetiaid yng Nghymru, lle maen nhw’n gweithio ac yn hyfforddi i ddatgloi eu gwir botensial.

Ariennir yr RFCA dros Gymru i gynnal, adnewyddu a chynnal ystâd wirfoddol y lluoedd wrth gefn a’r cadetiaid. Mae’r staff yn gwneud gwaith rheolaidd ar bob agwedd ar reolaeth yr Ystâd, gan gynnwys; archwiliadau blynyddol, atgyweiriadau hanfodol, trafodaethau prydles a chydymffurfiaeth iechyd a diogelwch.

DOGFENNAU’R YSTAD

CLICIWCH YMA i weld Dogfennau Ystâd yr RFCA dros Gymru. Mae’n ardal sy’n cael ei diogelu gan gyfrinair ar Gwmwl yr RFCA a dim ond contractwyr, rheolwyr safleoedd a staff Ystadau all ei defnyddio.

I gael y cyfrinair, rhaid e-bostio Desg Gymorth Ystadau yr RFCA dros Gymru: wa-estateshd@rfca.mod.uk.

Cyswllt

Pennaeth Ystadau

Mr Ben Horton

E-bost:wa-estates@rfca.mod.uk 

Ffôn: 029 2037 5732, 07730493356

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru