Mae’r RFCA dros Gymru yn sefydliad aelodaeth sy’n cynnwys Arglwyddi Rhaglaw EM a 106 Aelodau sy’n cynrychioli pob haen o gymdeithas yng Nghymru.

Maen nhw’n cynnwys:

 • Uwch Swyddogion a Phenaethiaid Milwrol unedau’r Llynges, y Môr-Filwyr, y Fyddin a’r Awyrlu wrth Gefn.
 • Aelodau sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog.
 • Cynrychiolwyr o’r Cynulliad Cenedlaethol, awdurdodau lleol, Addysg Uwch a chyflogwyr.

Diddordeb mewn dod yn Aelod o’r RFCA dros Gymru?
Cysylltwch â’n Cadeiryddion Rhanbarthol:

 • Gogledd Cymru
  Arweinydd Sgwadron: Peter Sinclair
  petersinclair@hotmail.com 01691 655 478
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru
  Mr Gwyn Thomas
  josephgwynthomas@gmail.com
  07791 229399
 • De Cymru
   Air Commodore Pete Whalley CBE RAF (Retd)
  lospalos23@gmail.com
  07483 812882

Ardal Aelodau

Caiff yr ardal hon ei diweddaru’n rheolaidd gyda newyddion a digwyddiadau, dogfennau polisi a gwybodaeth am faterion sy’n bwysig i Aelodau’r RFCA dros Gymru.

Cliciwch YMA i gael mynediad i Ardal Aelodau’r RFCA dros Gymru. Caiff ei diogelu gan gyfrinair ar Gwmwl digidol yr RFCA. Mae’r ardal hon ar gyfer Aelodau’r RFCA yn unig.

I gael y cyfrinair, cysylltwch ag Adran Gyfathrebu’r RFCA dros Gymru ar wa-comms@rfca.mod.uk .

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru