Mae milwyr wrth gefn o 203 Ysbyty Maes (Cymreig) wedi dychwelyd yn ddiweddar o wersyll pum diwrnod yng ngwersyll hyfforddi Capel Curig yng nghanol mynyddoedd Eryri.

Nod yr Ymarfer hyfforddiant anturus oedd annog cyfranogwyr yn feddyliol ac yn gorfforol er mwyn datblygu sgiliau arwain a stamina personél yr uned.

Gyda chymorth hyfforddwyr o unedau 205 (uned wrth gefn) a 22 Ysbyty Maes, cyflwynwyd y daith fer yn bennaf o dan gyfarwyddyd milwyr wrth gefn o 203 Ysbyty Maes (Cymreig). Roedd cyfanswm o 65 o bersonél wedi cymryd rhan neu gyfrannu at y cwrs.

Roedd amserlen y cwrs yn cynnwys:;

• Dau ddiwrnod o gerdded ar hyd Llwybr Gogledd Cymru o dref ganoloesol Conwy gydag arhosiad dros nos yn ardal Abergwyngregyn a’r diwrnod canlynol yn gorffen ym Mangor;

• Diwrnod o nofio dŵr agored yn nyfroedd oer Llyn Padarn ar waelod yr Wyddfa, ynghyd â hanner diwrnod o hwylio dingi yng Nghanolfan Nuffield ger Canolfan Hyfforddi Mynydd y Cyd-wasanaethau (JSMTC);

• Diwrnod o ddringo ar glogwyn ger Llyn Padarn, Llanberis ynghyd â hanner diwrnod ar lwybrau beicio mynydd yn ardal Llanberis;

• Diwrnod o antur danddaearol gyda chwmni lleol ‘Go Below’ yng ngheudyllau hanesyddol Rhiwbach yng nghefn Cwm Penmachno.

Roedd amrywiaeth y gweithgareddau ar y daith yn caniatáu i bawb gymryd rhan mewn gwahanol gyfleoedd a serennu mewn meysydd na fydden nhw wedi arfer cymryd rhan ynddyn nhw fel rheol,  yn enwedig y rhai â rolau clinigol yn yr Ysbyty Maes. Roedd yn gyfle hefyd i gydweithwyr ddatblygu gwell gwerthfawrogiad a pharch at ei gilydd, a gweld ei gilydd mewn goleuni gwahanol.

Nod arall oedd cyflwyno personél i wahanol chwaraeon na fyddent o bosib erioed wedi cael y cyfle i gymryd rhan ynddyn nhw, er mwyn ceisio’u hysbrydoli i ddysgu ac arwain yn y maes hwnnw.

Cafodd yr ymarfer ei ariannu’n rhannol gan Gronfa’r Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru. Defnyddir y gronfa gan gadetiaid a lluoedd wrth gefn ar gyfer cyfleoedd hyfforddi anturus a chyffrous, er mwyn iddynt ddatblygu eu sgiliau personol mewn ffyrdd y gallant eu defnyddio yn eu bywydau sifil.

Gall ymuno â’r Lluoedd wrth Gefn gyfoethogi eich gyrfa a gall gynnig cyfleoedd anhygoel ac unigryw i hyfforddi, teithio a thyfu. Er mwyn dysgu mwy am ymuno â’r lluoedd wrth gefn, cliciwch yma.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru