Mae pencampwraig codi pwysau trwm y fyddin o Bencoed wedi galw ar fwy o bobl sy’n hoff o chwaraeon i ddilyn ei hesiampl ac ymuno â’r lluoedd wrth gefn i gyrraedd eu potensial mewn athletau.

Fel milwr wrth gefn o 211 Magnelwyr Catrawd 104 y Magnelwyr Brenhinol, mae Natalie O’Shea wedi ennill cystadlaethau codi pwysau ledled y wlad ar ôl derbyn cefnogaeth ariannol a logistaidd gan y fyddin.

Meddai Natalie: “Y lluoedd arfog yw’r lle perffaith ar gyfer fy niddordebau. Rwy’n rhoi popeth i mewn i godi pwysau trwm a dwi wedi derbyn llawer o gefnogaeth. Mae’r fyddin wedi talu am fy nghludiant, llety, tanwydd a ffioedd cystadlu. Dydw i ddim wedi gorfod talu’r un geiniog, maen nhw wedi tynnu’r straen oddi arnaf ac wedi fy helpu i gipio medalau aur.

“Does dim byd gwell na chael eich talu i wneud rhywbeth rydych chi’n ei garu a’i fwynhau. Yn fy achos i, codi pwysau trwm yw hwnnw, ond gall fod yn gamp arall i rywun arall a gall y fyddin eu helpu nhw hefyd. Mae rhai o’r farn bod y lluoedd wrth gefn yn golygu tanio arfau, ond mae cymaint o lwybrau eraill i’w dilyn.”

Mae Natalie, sy’n 31 oed ac yn chwarae rygbi i dîm menywod Clwb Rygbi Pencoed, yn rhoi o leiaf 27 diwrnod o’i blwyddyn i wasanaethu. Bydd llawer o filwyr wrth gefn yn nodi dathliadau Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn heddiw trwy wisgo eu hiwnifform i’r gwaith i godi ymwybyddiaeth.

Mae Natalie yn cyfuno’r ymrwymiad hwn gyda’i gwaith bob dydd fel Hyfforddwraig gyda’r MPCT, sef y Motivational Preparation Colleg for Training, sy’n canolbwyntio ar gynnig cyfleoedd i bobl ifanc trwy hyfforddiant ac addysg.

Mae MPCT wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, sy’n addewid i’r genedl i sicrhau bod personél sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol a’r presennol yn cael eu trin yn deg. Maen nhw hefyd wedi ennill Gwobr Arian gan Gynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr Amddiffyn (ERS) am eu cefnogaeth ac mae Natalie yn ddiolchgar am y cyfleoedd y mae hi wedi eu cael yn sgil hynny.

“Mae gen i swydd lawn amser, felly mae angen gwneud llawer o’m hyfforddiant ar benwythnosau ond mae MPCT yn dda ac yn rhoi dyddiau penodol bant i fi fod gyda’m huned,” meddai Natalie. “Mae wastad rhywun sy’n gwybod rhywbeth a all eich helpu – y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw chwilio a gofyn am help.”

Mae Natalie, cyn-filwr rheolaidd, yn Fagnelwraig ac mae wedi gweithio tuag at amrywiaeth o gymwysterau gyda Chatrawd 104 y Magnelwyr Brenhinol. Mae’r astudiaethau yn cynnwys cymwysterau gyrru wrth i Natalie weithio tuag at drwydded Cerbyd Nwyddau Mawr, er nad yw’n tynnu ei sylw oddi wrth ei huchelgeisiau chwaraeon.

Dywedodd: “Rwy’n gobeithio gwneud y gystadleuaeth gwasanaethau cyfunol nesaf yn erbyn y Llynges Frenhinol a’r RAF (Llu Awyr Brenhinol). Dwi’n disgwyl i’r tîm gael ei gyhoeddi a dwi’n gobeithio mynd am yr aur ym mis Medi wedyn. Dwi’n methu aros ac yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth y fyddin wrth gefn. ”

Mae yna fwy na 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru, sy’n rhan hanfodol a gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn. Milwyr wrth gefn yw tua un rhan o chwech o bersonél Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig.

Yr wythnos hon, bydd cyfres o ddigwyddiadau cenedlaethol yn cyrraedd penllanw gyda Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin. Defnyddiwch #SaluteOurForces i ymuno yn y gweithgareddau ar-lein.

Eisiau profiadau anhygoel a sgiliau defnyddiol? Cliciwch yma i ddysgu mwy am ddod yn filwr wrth gefn.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru