Neithiwr, cyflwynwyd ‘Gwobr Aur’ Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) i bedwar cyflogwr o Gymru mewn seremoni arbennig.

Cyflwynwyd gwobrau’r Weinyddiaeth Amddiffyn gan y Tywysog Edward, Iarll Wessex, a’r Gwir Anrhydeddus Gavin Williamson CBE AS yn Nhŷ Lancaster yn Llundain.

Cafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Phrifysgol De Cymru eu cydnabod am fod ymhlith 50 o gefnogwyr gorau’r Lluoedd Arfog ym Mhrydain.

“Rydyn ni’n falch iawn o’r gwahaniaethau sylweddol y mae holl dderbynwyr y wobr wedi eu gwneud i fywydau milwyr wrth gefn, personél y lluoedd a’u teuluoedd,” meddai Audrey Nealon, sydd wedi gweithio gyda’r cyflogwyr yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol (REED) ar gyfer y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

“Mae’r gwobrau hyn yn gydnabyddiaeth o’u cefnogaeth sylweddol, sy’n helpu milwyr wrth gefn i wasanaethu eu gwlad a sicrhau bod eu sgiliau trosglwyddadwy yn llifo’r ddwy ffordd.”

Eleni, fe wnaeth mwy o fusnesau, elusennau a chyrff y sector cyhoeddus nag erioed o’r blaen ennill gwobrau. Mae cyflogwyr wedi ennill gwobrau am fentrau megis cyflogi cyn-filwyr, gan gynorthwyo unigolion sy’n pontio o’r lluoedd arfog i yrfa newydd ac am ddarparu hyblygrwydd i filwyr wrth gefn.

Mae Gwobrau Aur ERS y Weinyddiaeth Amddiffyn, sy’n cael eu cynnal bellach am y pumed tro, yn cynrychioli’r anrhydedd uchaf sydd ar gael i’r rhai sy’n cyflogi a chefnogi’r rhai sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Cafodd yr hanner cant o enillwyr eu cydnabod am eu hymrwymiad hirdymor i’r lluoedd arfog, gyda chwmnïau o’r sector cyhoeddus a phreifat yn ennill y radd uchaf. Mae pob un wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, a lle bo hynny’n bosibl, yn ymgysylltu â’r Bartneriaeth Pontio i Yrfa (CTP) er mwyn hyrwyddo recriwtio’r rhai sy’n gadael y gwasanaeth, yn ogystal ag anrhydeddu addewidion unigol o gefnogaeth.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru