Llongyfarchiadau i Kian Williams a Nia Phillips, Swyddogion Gwarantedig y Cadetiaid, ill dau yn 18 oed, sydd wedi’u penodi’n Swyddogion Gwarantedig Is-Gadetiaid Adain newydd yn Adain Rhif 1 Cymru.

Dyma’r tro cyntaf erioed i Adain Rhif 1 Cymru benodi dau Swyddog Gwarantedig  sy’n Gadetiaid i rôl Swyddogion Gwarantedig Is-Gadetiaid.

Dewiswyd y Swyddog Gwarantedig sy’n Gadetiaid Kian Williams o Sgwadron 1004 (Pontypridd) a’r Swyddog Gwarantedig Cadetiaid Nia Phillips o Sgwadron 2077 (Pontyclun) o blith 700 ar gyfer y swyddi hyn.

Meddai Kian, sy’n astudio cyfrifiadureg yng Ngholeg y Cymoedd: “Ar ôl chwe blynedd o fod yn gadet, rwyf bellach yn dod tuag derfyn fy ngyrfa fel cadét. Rwy’n ddiolchgar dros ben o gael y cyfle yn y rôl hon ac rwy’n edrych ymlaen at wneud fy rhan dros yr Adain yn ystod fy nghyfnod yn y swydd.”

Meddai Nia, sydd wedi bod yn gadet awyr ers pedair blynedd: “Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi i rôl Swyddog Gwarantedig Is-Gadetiaid. Mae’n dipyn o fraint cael cynrychioli ein Hadain, pan fydd dyletswyddau seremonïol yn dychwelyd. Rwy’n edrych ymlaen at weithio law yn llaw â’r Swyddog Gwarantedig Cadetiaid Williams, i roi sylw positif i’r RAFAC ac annog y bobl ifanc yn Adain Rhif 1 Cymru i wneud yr un fath.”

Meddai’r Is-Gadlywydd Robert Timothy, “Am y tro cyntaf yn ei hanes, mae Adain Rhif 1 Cymru wedi penodi dau Swyddog Gwarantedig sy’n Gadetiaid i rôl Swyddogion Gwarantedig Is-Gadetiaid ar gyfer 2020/21. Y swydd hon yw uchafbwynt cyflawniadau cadetiaid ac ar ôl dilyn trefn ddethol drwyadl, argymhellodd y panel y dylid penodi Kian Williams a Nia Phillips. Mae’r ddau berson ifanc yma yn uchelgeisiol iawn ac o blith yr 700 o gadetiaid, nhw oedd yn cyrraedd y brig.”

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru