Er yr holl gyfyngiadau ar bron pob gweithgarwch yn ystod y cyfnodau clo, mae ACF Clwyd a Gwynedd wedi elwa ar waith arloesol gan Dîm Ystadau RFCA dros Gymru a’r Staff Cymorth Parhaol yng Ngwersyll Parc Cinmel.

Mae ystafelloedd dosbarth o ansawdd wastad wedi bod yn brin. Ar ôl cwblhau’r pencadlys a’r cyfleuster storio newydd, roedd y Swyddog Cyflenwi yn gallu ad-drefnu sawl storfa arbenigol ac adleoli’r Corfflu Drymiau i gyfleuster gwell. Drwy wneud hyn, roedd modd gwagio dau adeilad a oedd wedi gweld dyddiau gwell a’u hadnewyddu.

Yna, aeth Tîm Ystadau RFCA dros Gymru ati i drefnu i’r ddau adeilad gael eu hailwampio’n sylweddol gan ddarparu dwy ystafell ddosbarth newydd gyda’r cyfleusterau clyweled diweddaraf.

Meddai’r Penswyddog Martin L Craven: “er gwaetha’r cyfyngiadau, diolch i gydweithio penigamp gan dimau’r RFCA dros Gymru, mae dau adeilad a oedd wedi mynd a’u pen iddynt wedi cael eu hailwampio’n ystafelloedd addysgu effeithiol iawn mewn pryd ar gyfer ailafael yn yr hyfforddiant.”

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru