Nid chwaraewyr rygbi yn unig sy’n cael pleser wrth droedio tir cysegredig Stadiwm Principality Caerdydd – mae cerddorion y Fyddin yn mwynhau’r fraint honno hefyd!

Dyma’r Corporal Tracy Llewellyn, mam i ddau a thrombonydd o fri o Fand y Cymry Brenhinol. Cyn y cyfyngiadau symud a thrawsnewidiad y Stadiwm yn Ysbyty Calon y Ddraig, byddai’n cael ei gweld yn aml ar y cae cyn gemau rygbi Cymru.

Fel aelod o Fand a Drymiau Catrodol y Cymry Brenhinol, mae Tracy yn chwarae gyda’i chyd-gerddorion mewn digwyddiadau ac achlysuron mawreddog di-ri ledled y DU a thramor. Pa well swydd ran-amser i gerddor brwd a gweithwraig fferm ran-amser!

Dechreuodd popeth i Tracy, 39 oed o’r Fenni, pan oedd yn 13 oed a phan ymunodd â Band Llu Cadetiaid lleol Powys. Cafodd flas go iawn ar y profiad a rai blynyddoedd ar ôl gadael yr ysgol ymunodd â’r Fyddin reolaidd fel rhan o Gorfflu’r Fyddin, gan wasanaethu am 12 mlynedd cyn gadael i fagu teulu.

Ond o fewn dim, roedd bywyd cerddorol y Fyddin wedi ei hudo’n ôl ac ymunodd y tro hwn fel milwr wrth gefn gyda Band y Cymry Brenhinol.

“Roeddwn i’n wirioneddol mwynhau fy swydd fel cerddor rheolaidd ond gadewais i ddechrau teulu. Mae’r milwyr wrth gefn yn rhoi’r cyfle i mi fwynhau hynny ar sail ran-amser ac mewn ffordd hyblyg. Rydw i’n cael gwneud gwaith rwy’n ei garu heb orfod aberthu bywyd teuluol fel y byddwn wedi gorfod ei wneud fel milwr rheolaidd,” meddai Tracy sy’n fam i ddau blentyn 6 a 5 oed, ac a oedd wedi bwriadu priodi ym mis Ebrill cyn gorfod gohirio tan y flwyddyn nesaf yn sgil y cyfyngiadau.

Yn ogystal â magu teulu ifanc a’i horiau rheolaidd yn gweithio fel cerddor i’r milwyr wrth gefn, yn ddiweddar mae Tracy wedi bod yn astudio i fod yn gynorthwyydd dysgu ac wedi ennill ei thrwydded Categori C (lorïau anhyblyg) sy’n golygu ei bod yn gallu gyrru fan offer fawr ar gyfer y band a cherbydau mawr ar fferm ei thad.

Mae’n cyfaddef ei bod yn anodd weithiau cydbwyso bywyd teulu a gofal plant gyda’i gweithgareddau cerddorol gyda’r milwyr wrth gefn, ond mae’r ymdrech yn talu iddi ar ei chanfed.

“Mae’n gyfle i wneud rhywbeth gwahanol ac mae’r cyfleoedd yn rhai enfawr, gyda chyrsiau, hyfforddiant antur a sgiliau newydd sy’n amhrisiadwy i unrhyw un sydd am osod her i’w hunain.

“Mae fy amser yn y fyddin reolaidd a gyda’r milwyr wrth gefn wedi fy nysgu i fod yn amyneddgar a chadarn wrth wynebu heriau anodd, rhywbeth sy’n bendant yn sgil gwerth chweil ar y fferm.

“Rydw i wrth fy modd gyda’m rôl fel cerddor ym Mand y Cymry Brenhinol, gan weithio gyda charfan anhygoel o bobl sy’n mwynhau eu gwaith. Mae gallu gwneud hyn mor agos i gartref, yn yr ardal lle cefais fy magu, gyda’r hyblygrwydd y gellir ei gael fel milwr wrth gefn yn wych.”

Dros y blynyddoedd, mae Tracy wedi bod yn rhan o seremonïau yn Passchendaele a Choedwig Mametz i goffau digwyddiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf ac mae hefyd wedi chwarae yn Menin Gate.

Does gan Tracy ddim llawer o amser hamdden, a hithau’n fam i ddau ac yn helpu ar y fferm. Ond mae’n mwynhau garddio, rhedeg band cymunedol yng Nghrucywel gyda’i dyweddi ac anaml y bydd yn gwrthod cymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol.

Mae 2,200 o Filwyr wrth Gefn yng Nghymru. Maen nhw’n dod o gefndiroedd amrywiol ac yn rhoi o’u hamser i wasanaethu ochr yn ochr â milwyr rheolaidd yn y Lluoedd Arfog. Maen nhw’n ymrwymo o leiaf 27 diwrnod o wasanaeth bob blwyddyn.

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru