Daeth newyddion y bydd £16.5 biliwn yn cael ei fuddsoddi yn yr Adran Amddiffyn dros gyfnod o bedair blynedd – dyma’r buddsoddiad milwrol mwyaf ers 30 mlynedd.

Cyhoeddwyd hyn gan y Prif Weinidog Boris Johnson ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf a bydd yn ariannu’r gwaith o foderneiddio’r Lluoedd Arfog dros genhedlaeth fel y gallant amddiffyn y DU rhag bygythiadau yn y dyfodol a chadarnhau rôl Prydain fel arweinydd yn NATO ac ysgogi miloedd o swyddi sgiliau uwch ar draws y DU

Bydd rhaglen radical o arloesi a moderneiddio yn creu hyd at 10,000 o swyddi ym Mhrydain bob blwyddyn, gan gefnogi bywoliaeth i filoedd pellach wrth i’r genedl ailgodi’n gryfach o bandemig y coronafeirws.

Bydd £1.5 biliwn ychwanegol yn cael ei wario ar ymchwil filwrol – yn cynnwys ar gyfer System Brwydrau Awyr y Dyfodol – gan ganiatáu i’r Lluoedd Arfog fynd i’r afael â bygythiadau’r dyfodol. Gallwch ddarllen y manylion llawn yma.

Yn y cyfamser mae contract arfau newydd gwerth £2.4 biliwn wedi’i roi i BAE Systems mewn cam a allai gynnal tua 4,000 o swyddi yn y DU am 15 mlynedd, gan gynnwys mwy na 500 yng Nghymru.

Bydd Datrysiad Arfau’r Genhedlaeth Nesaf (NGMS) yn cynnwys cynhyrchu 39 o arfau rhyfel gwahanol i’r Llynges Frenhinol, y Fyddin, y Llu Awyr Brenhinol a Rheolaeth Strategol eu defnyddio ar y rheng flaen, gan gynnwys bwledi arfau bach, mortarau, rowndiau gwn calibr canolig a magnelau calibr mawr a ffrwydron tanciau

Amcangyfrifir y bydd 1,260 o bobl yn gweithio ar NGMS, ym meysydd peirianneg, gweithrediadau a rolau ategol ar draws pump o safleoedd BAE Systems UK, gan gynnwys 550 yng Nglascoed yn y De.

Dywedodd y Gweinidog Amddiffyn Jeremy Quin, “Mae amddiffyn yn sail i gannoedd ar filoedd o swyddi ym mhob cwr o’r wlad, ac mae’n hanfodol ein bod yn parhau i fuddsoddi wrth i ni weithio gyda’n gilydd i ailgodi’n gryfach o bandemig Covid-19.”

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru