Dyfarnwyd MBE i Arweinydd Sgwadron Roger Beech RAFAC, a ddechreuodd fel cadét 13 oed yn y Coed-duon, yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2020.

Cafodd ei enwebu am ei rôl fel Swyddog Staff Adain, Pencadlys Rhif 1 Adain Gymreig, y Corfflu Hyfforddi Awyr, gyda chlod am ei arweinyddiaeth ragorol, ei ymrwymiad, ei ymroddiad a’i hirhoedledd.

Mae wedi treulio bron i 45 mlynedd fel Cadlywydd Sgwadron, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi helpu i ddatblygu mwy na 600 o bobl ifanc a darparu sgiliau dinasyddiaeth, arweinyddiaeth a gwaith tîm iddyn nhw. Diolch i’w arweinyddiaeth, mae ei staff a’i gadetiaid wedi codi miloedd o bunnoedd i elusennau o bob math.

Wrth dderbyn y MBE, dywedodd yr Arweinydd Sgwadron Beech: “Dwi byth yn brin o eiriau fel arfer. Yn sicr, llwyddodd fy Rheolwr Rhanbarthol, Capten Grŵp Simon, i ’nhawelu pan dorrodd y newyddion i mi. Mae’n anodd ei gyfleu mewn geiriau, ond mae syfrdan llwyr yn dweud y cyfan!

“Heb os, mae’r anrhydedd hon ymhlith uchafbwyntiau fy ngyrfa law yn llaw â’r adeg pan agorodd un o fy nghadetiaid, y Corporal Matthew Roderick, Ddadl y Cadetiaid yn Nhŷ’r Arglwyddi ar y Rhyfel Byd Cyntaf – gwirioneddol ryfeddol.

“A dyna hanfod Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol – mae’r MBE yn rhywbeth y byddaf bob amser yn falch ohono, fel yr holl gadetiaid a gwrddais dros y blynyddoedd – y nhw yw fy ysbrydoliaeth a’m gwobr.”

Ymunodd Roger â Sgwadron 277 (Coed-duon) fel cadét ei hun, yn 13 oed, cyn camu ymlaen i reng Swyddog Gwarant Cadetiaid. Yn ddiweddarach, daeth yn Sgwadron OC cyn cael ei benodi’n Swyddog Chwaraeon yr Adain ac yna’n Gadlywydd Sector Canolog yr Adain.

Rhoddodd y gorau i’w ddyletswyddau fel Sgwadron OC 277 wedi deugain mlynedd wrth y llyw. Ers hynny mae wedi gwasanaethu fel llywydd Cyngor Chwaraeon Adain Cymru Rhif 1.

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru