Ddydd Iau 7 Mawrth, croesawodd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Dyfed, Miss Sara Edwards, dros 100 o bobl i’w seremoni wobrwyo flynyddol ym Marics Picton Caerfyrddin, yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd y Frenhines dros yr ardal, i ddathlu’r cyflawnwyr gwych o gymunedau y Milwyr wrth Gefn a’r Cadetiaid. Mae milwyr wrth gefn o bob gwasanaeth yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o deulu Amddiffyn y DU. Maent yn gwella eu bywydau sifilaidd bob dydd drwy gymryd rhan mewn cyfleoedd hyfforddi anturus a chyffrous, ac ennill sgiliau trosglwyddadwy i hybu eu gyrfaoedd sifilaidd.

Mae Tystysgrif Gwasanaeth Teilwng yr Arglwydd Raglaw yn cofnodi diolch a chydnabyddiaeth yr Arglwydd Raglaw am Wasanaeth ac Ymroddiad i Ddyletswydd eithriadol. Eleni, dyfarnwyd y Dystysgrif i Swyddog Gwarantedig Dosbarth 2 David Lloyd a’r Is-gorpral Mario Coppola o Gatrawd 157 (Cymreig) RLC, Mr Bernard Taylor o SCC Aberystwyth a’r Uwch-sarjant Hyfforddwr Michael Powell o ACF Dyfed a Morgannwg.
Mae gan yr Arglwydd Raglaw nifer o gadetiaid bob blwyddyn wedi’u henwebu gan Gorfflu Cadetiaid y Môr, Llu Cadetiaid y Fyddin, Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol a’r Llu Cadetiaid Cyfun. Enwebir cadetiaid am eu cyfraniad rhagorol i’w priod unedau.

Penodwyd Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 i’w rôl newydd a chawsant fathodyn nodedig i nodi’r achlysur. Mae’r rôl yn cynnwys mynd gyda’r Arglwydd Raglaw i ddigwyddiadau swyddogol, fel ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Coffa, a chynrychioli’r Cadetiaid ledled y sir. Mae Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 yn cynnwys; Cadet Corporal Max Thompson (SCC Aberdaugleddau); Cadet Cymwys Amy Thompson (Cyngor Sir Penfro); Sarjant y Cadetiaid Charlie Richards (ACF Dyfed a Morgannwg); Sarjant Hedfan y Cadetiaid Luke Webbon-Thomas (Rhif 3 Cadetiaid yr Awyr WW RAF); Sarjant y Cadetiaid Catrin Maynard (Rhif 3 Cadetiaid yr Awyr WW RAF); Sarjant y Cadetiaid Joshua Keogh (Rhif 3 Cadetiaid yr Awyr WW RAF); a Sarjant y Cadetiaid Kyle Cook (CCF Coleg Llanymddyfri).

Dyfernir Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i aelodau Lluoedd y Cadetiaid i gydnabod perfformiad y Cadetiaid unigol hynny yn ystod y flwyddyn flaenorol i gefnogi’r Arglwydd Raglaw. Am gyflawni’r rôl yn 2018, cyflwynwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i’r Is-swyddog Cadet Courtney Jones (Llanelli SCC); Is- swydd Cadet Duncan Parry (Cyngor Sir Aberdaugleddau SCC); Prif Sarjant Sgwadron y Cadetiaid Natasha Schoeman (ACF Dyfed a Morgannwg); Swyddog Gwarant y Cadetiaid Daniel Ramsbottom (Rhif 3 Cadetiaid yr Awyr WW RAF); Sarjant Hedfan y Cadetiaid Carwyn Lloyd-Jones (Rhif 3 Cadetiaid yr Awyr WW RAF); a Sarjant y Faner Oliver Trigg (CCF Coleg Llanymddyfri).

Mae dros 4,400 o Gadetiaid gweithredol mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Fe’u cynorthwyir gan fwy na 1,200 o wirfoddolwyr, sy’n darparu cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i genedlaethau’r dyfodol ennill profiadau, sgiliau a chymwysterau sy’n newid bywyd.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA) – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu cysylltwch â @RFCAforWales ar Twitter. Dilynwch ni ar Instagram! @rfcawales

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru