Neithiwr, cynhaliodd Dirprwy Arglwydd Raglaw Gwynedd, Mrs Victoria Gruffudd Jones, seremoni wobrwyo yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd y Frenhines dros yr ardal.

Roedd dros 50 o bobl yn bresennol yng Nghanolfan Milwyr wrth Gefn y Fyddin yng Nghaernarfon i ddathlu llwyddiannau’r cyflawnwyr gwych o gymunedau’r Milwyr wrth Gefn a’r Cadetiaid yn y digwyddiad.

Mae milwyr wrth gefn o bob gwasanaeth yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o deulu Amddiffyn y DU. Maent yn cyfoethogi eu bywydau sifilaidd bob dydd drwy gymryd rhan mewn cyfleoedd hyfforddi anturus a chyffrous, ac yn ennill sgiliau trosglwyddadwy i hybu eu gyrfaoedd sifilaidd.

Mae Tystysgrif Gwasanaeth Teilwng yr Arglwydd Raglaw yn cofnodi diolch a chydnabyddiaeth yr Arglwydd Raglaw am Wasanaeth ac Ymlyniad i Ddyletswydd eithriadol. Cyflwynwyd chwe thystysgrif eleni i: Lefftenant-Cyrnol Mark Knights (Ysbyty Maes 203 (Cymru); Is-Lefftenant Elinor Eames (Llu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd); Hyfforddwr Sifilaidd Anrhydeddus Warren Shephard (Rhif 2 Cadetiaid Awyr WW yr Awyrlu Brenhinol); Caplan Janet Waddington (Corfflu Cadetiaid y Môr Caergybi); Sarjant-Hyfforddwr Huw Jones (Llu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd); a’r Hyfforddwr Sifilaidd Simon Dawson (Rhif 2 Cadetiaid Awyr WW yr Awyrlu Brenhinol).

Penodwyd Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 i’w rôl newydd gan dderbyn bathodyn unigryw i ddynodi’r achlysur. Mae’r rôl yn cynnwys mynd gyda’r Arglwydd Raglaw i ddigwyddiadau swyddogol, fel ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Cofio, a chynrychioli Cadetiaid ledled y wlad.
Mae Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw am 2019 yng Ngwynedd yn cynnwys: Cadet Sarjant Dylan Rowlands, o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd, a Swyddog Gwarantedig Cadetiaid y Staff William Jones, o Rif 2 Cadetiaid Awyr WW yr Awyrlu Brenhinol.

Mae Tystysgrif a Bathodyn Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw’n cael eu rhoi i aelodau Lluoedd y Cadetiaid i gydnabod perfformiad Cadetiaid unigol yn ystod y flwyddyn flaenorol sydd wedi cefnogi’r Arglwydd Raglaw. Am gyflawni’r gwaith hwnnw yn 2018, cyflwynwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i Gadet Gorporal Rhian Tyne, o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd. Derbyniodd Wobr clodfawr ‘Jim Hewitt’ hefyd, am berfformiad a chyflawniad eithriadol.
Mae yna dros 4,400 o Gadetiaid gweithredol mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Maent yn derbyn cymorth gan dros 1,200 o wirfoddolwyr, sy’n darparu cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i genedlaethau’r dyfodol i ennill profiadau, sgiliau a chymwysterau sy’n newid bywyd.

Trefnwyd y digwyddiad gan y Gymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA) – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu dilynwch @RFCAforWales ar Twitter. Dilynwch ein tudalen Instagram! @rfcawales.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru