Mae cynrychiolydd y Frenhines dros Wynedd wedi talu teyrnged i holl aelodau cymuned y Lluoedd Arfog yn y sir.

Roedd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi, Edmund Seymour Bailey Ysw, yn siarad yn ei seremoni wobrwyo rithwir gyntaf erioed, a gynhaliwyd i ddathlu cyflawnwyr uchel o’r cymunedau lluoedd wrth gefn a chadetiaid.

Dywedodd, “Mae cymdeithas y cadetiaid yn sefydliad gwych sy’n cynnig mantais hyfforddiant yn y lluoedd arfog, mewn gwaith ieuenctid, mewn cymwysterau sifil a gwaith cymunedol.

“Darperir hyn ar y cyfan gan dîm gwirfoddol o swyddogion a hyfforddwyr sifil ymroddgar. Wrth longyfarch y cadetiaid ar eu llwyddiant, hoffwn hefyd fynegi fy niolchgarwch i’r hyfforddwyr hynny am eu rôl hanfodol nhw yn eu cyflawniadau.”

Aeth ymlaen i ganmol gwaith y lluoedd wrth gefn gan ddweud, “Rydyn ni’n hynod ffodus o gael milwyr, morwyr a phersonél awyr rhan-amser mor dda. Maen nhw’n parhau i fod yn rhan o’n cymuned ac rydyn ni’n arbennig o falch ohonyn nhw, ac er gwaethaf y newidiadau yn y ffordd y maen nhw’n gweithredu, mae eu hymroddiad o ran gwasanaethu eu gwlad yr un mor gadarn ag ymroddiad ein lluoedd wrth gefn.”

Penodwyd cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021 i’w rôl newydd, a chawsant fathodyn arbennig i nodi’r achlysur. Mae’r rôl yn cynnwys mynd gyda’r Arglwydd Raglaw i ddigwyddiadau swyddogol, megis ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Cofio, a chynrychioli cadetiaid ledled y sir.

Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021 oedd y Corporal Gadét Elise Faragher, Tywyn, o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd, a’r Rhingyll Gadét Mia Jones, Ynys Môn, o Gadetiaid Awyr Rhif 2 y Llu Awyr Brenhinol.

Am gyflawni’r rôl yn 2020, cyflwynwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i’r Corporal Gadét Osian Rees-Jones, Caernarfon, o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd, a’r Swyddog Gwarantedig Gadét Katie Marsh, Bangor, o Gadetiaid Awyr Rhif 2 y Llu Awyr Brenhinol.

Cyflwynwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw i chwech o bobl am wasanaeth rhagorol ac ymroddiad i ddyletswydd.

Y chwech oedd yr Is-swyddog Daniel Jones o Gorfflu Cadetiaid Môr Caergybi; Y Rhingyll Becky Millar o Fintai Cadetiaid y Morlu Brenhinol Caergybi; Yr Uwch-gapten Wendy Thomas, Ynys Môn, o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd; Hyfforddwr Rhingyll y Staff John Owen, Caernarfon, o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd; Capten Ann Bunn, Ynys Môn, o Lu Cadetiaid Cyfunol Ysgol Santes Ffraid, a Mr Craig Tildesley o Gorfflu Cadetiaid Môr Caergybi.

Mae dros 4,400 o Gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. Cyflwynir maes llafur y cadetiaid gan gannoedd o hyfforddwyr a chynorthwywyr sifil gwirfoddol, sy’n rhoi o’u hamser gyda’r nos yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos.

Cafodd y digwyddiad gwobrwyo rhithwir ei drefnu a’i ddarlledu gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd.

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru