Mae’r Is-gadlywydd Tim Williams wedi’i benodi yn Swyddog Cyfrifol am Adran Tawe, a bydd yn cymryd yr awenau gan yr Is-gadlywydd Ruth Fleming, yn Uned Milwyr Wrth Gefn y Llynges Frenhinol yn Ne-orllewin.

Roedd Ruth wedi bod yn Swyddog Cyfrifol am dair blynedd ac mae’n symud i rôl genedlaethol gyda’r Milwyr wrth Gefn Morol. Mae’n gadael gydag atgofion hyfryd o’i hamser gyda Tawe, yn enwedig yr adeg y derbyniodd Ryddid Abertawe yn 2018, a gorymdeithio drwy’r ddinas.

Meddai Ruth: “Rydw i wedi gwneud fy ngorau i greu profiad positif gydag Adran Tawe ac yn bersonol rydw i wedi mentora a datblygu pobl er mwyn iddyn nhw gael yr hyder i fynd i’r afael â heriau newydd, ynghyd â datblygu eu hunain mewn ffordd bositif dros ben; mae gweld gweithwyr swil yn magu hyder a dod yn aelodau balch o’r gymuned wedi bod yn fraint.”

Mae Adran Tawe yn lloeren o HMS Cambria yng Nghaerdydd, a fydd yn symud i gartref newydd, modern yn ystod y mis ger Bae Caerdydd. Mae Adran Tawe yn recriwtio yn ardal Abertawe yn ogystal â’r Gŵyr, Castell-nedd, Port Talbot, Pen-y-bont a Sir Gâr.

Mae’r Is-Gadlywydd Tim Williams yn byw ger Abertawe ac yn gyfarwydd iawn â’r ardal, ar ôl byw yno am bron i 20 mlynedd yno. Ymunodd â Milwyr wrth Gefn y Llynges Frenhinol – RNR, ddeng mlynedd yn ôl a dechreuodd fel Morwr Cymwys, gan gyflawni hyfforddiant sylfaenol yn HMS Raleigh yn Nwyrain Cernyw, ger Dociau prysur Devonport yn Plymouth.

Cafodd ei drosglwyddo i’r Corfflu Swyddogion yn 2012, gan astudio yn y Britannia Royal Naval College yn Dartmouth cyn ymuno â Gweithrediadau Llongau Tanfor a bellach mae’n arbenigwr ar Ryfela Amffibaidd.

Yn ei fywyd bob dydd, mae Tim wedi hyfforddi fel bargyfreithiwr ac mae’n Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil a bellach yn gyfarwyddwr strategaeth Cwmni Peirianneg Rhyngwladol, gan weithio’n bennaf yn y sector dŵr.

Meddai Tim: “Mae’n fraint bod yn Swyddog Cyfrifol gydag Adran Tawe, gan gymryd yr awenau yn ystod cyfnod allweddol yn hanes Milwyr wrth Gefn Morol y DU, wrth i ni ddatblygu ein gallu ar y môr a hefyd cael adeilad newydd sbon yn ein rhiant-uned yn HMS Cambria. Mae buddsoddiad sylweddol wedi bod hefyd yn Tawe sy’n ein rhoi mewn sefyllfa dda iawn ar gyfer y dyfodol.

“Rwy’n bwriadu sicrhau ein bod yn dal ati i hyfforddi a recriwtio a manteisio i’r eithaf ar ein cyfleusterau newydd yn Tawe ar ôl i ni ddechrau hyfforddi yma eto, ynghyd ag adeiladu ar yr ymgysylltu cymunedol sydd wedi’i wneud hyd yma gyda chysylltiadau cadarn â’n cymunedau lleol a’n cefnogwyr.”

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru