Mae swyddog y fyddin o’r Rhondda wedi canmol y gwersi mae wedi eu dysgu fel milwr wrth gefn a’r effaith y mae wedi’i chael ar ei yrfa addysgu.

Mae Jordon Nathaniel Owen wedi bod yn aelod o Gatrawd 157 Y Corfflu Logisteg Brenhinol (Cymreig) am dair blynedd ac mae’n dathlu Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn, sef dathliad cenedlaethol o’u cyfraniad i’r lluoedd arfog.

Mae milwyr wrth gefn yn ymrwymo i dreulio o leiaf 27 diwrnod y flwyddyn gyda’u hunedau ac mae Jordon yn trefnu ei ddyletswyddau gyda Sgwadron 580 o gwmpas ei daith bob dydd i Fryste lle mae’n athro ieithoedd tramor modern yn Ysgol Gymunedol Abbeywood.

Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o fod yn filwr wrth gefn ac mae’n fraint gwisgo’r iwnifform. Mae’n fy ngwneud i’n wylaidd gwybod bod y sgiliau rwy’n eu meithrin yn cefnogi’r Fyddin Brydeinig ac yn helpu eraill yn y DU a thramor.

“Roedd cwblhau fy nghyrsiau comisiynu yn Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst yn golygu fy mod wedi datblygu fy sgiliau arweiniol yn gyflym iawn. Pan fyddaf yn yr ysgol, gallaf ddelio â phroblemau gyda llawer mwy o hyder.

“Rwy’n gallu gweld atebion yn llawer cyflymach ac rwy’n gallu cynllunio’n well, weithiau chwe mis yn y dyfodol. Y fyddin sydd wedi rhoi’r meddwl strategol hwn i mi.”

Mae’r milwr ac athro 29 oed wedi ennill cyfoeth o brofiad gyda’r gwasanaeth, gan gynnwys; gorymdeithio yn nigwyddiadau Pride mewn nifer o ddinasoedd, cwblhau Hanner Marathon Caerdydd ddwywaith mewn cit llawn i godi arian ar gyfer elusennau a mynychu Gweithdy Swyddogion Lluoedd wrth Gefn Ifanc ym Mhrâg.

Yn ystod yr haf, bydd Jordon yn arwain parti i gynhadledd NATO yng Nghanada ac mae’n awyddus i bobl o bob cefndir ystyried y profiadau newid bywyd sydd ar gael fel milwr wrth gefn.

Dywedodd: “Byddwn yn annog unrhyw un i ymuno oherwydd does dim ots pa swydd sydd gennych chi, fe wnewch chi ffitio i mewn. Byddwn yn rhoi’r hyfforddiant perthnasol ar waith i helpu pawb i gyrraedd eu targedau.

“Roedd yn hynod fuddiol i fi ac mae’n rhan fawr o ‘mywyd, er mai fy ail yrfa yw hi. Efallai y byddwch chi’n meddwl na allwch chi roi digon o amser ond beth bynnag y gallwch chi ei gyflawni, mae hynny’n ddefnyddiol. Bydd eich cadwyn orchymyn yn deall ac yn helpu.”

Mae Jordon, a ddaeth yn filwr wrth gefn ar ôl i ffrind ei argymell, wedi defnyddio’r sgiliau arwain a ddysgodd gan y lluoedd, i arwain 40 o filwyr a hefyd yn yr ystafell ddosbarth gyda 30 o blant.

Ac yntau’n angerddol am ysbrydoli eraill i fuddsoddi amser ynddynt eu hunain, mae Jordon yn enghraifft arbennig o wneud yr hyn rydych chi’n dweud. Mae wrthi’n dysgu Rwseg, ei bumed iaith, sy’n ategu’r wybodaeth y mae wedi’i dysgu gyda’r fyddin wrth gefn ynglŷn â strategaethau rheoli a gwneud penderfyniadau.

Dywedodd: “Mae bod yn filwr wrth gefn yn her, ond fe wnewch chi deimlo balchder eithriadol pan fyddwch chi’n rhoi o’ch amser i achos mwy.

“Bydd pob profiad gyda’r fyddin wrth gefn yn eich gwneud yn berson gwell a byddwch yn dysgu mwy am eich cryfderau a’ch gwendidau.”

Mae milwyr wrth gefn yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn, a nhw yw tua un rhan o chwech o’r lluoedd arfog. Maen nhw’n derbyn tâl a chostau ar gyfer hyfforddiant gyda’r nos ac ar benwythnos, a chyflog yr un fath â milwyr cyffredin os ydyn nhw’n cael eu rhoi ar waith. Mae pecyn cymorth hefyd ar gael i’w cyflogwyr i sicrhau nad ydynt dan anfantais pan mae milwyr wrth gefn ar waith.

Yr wythnos hon, bydd cyfres o ddigwyddiadau cenedlaethol yn dod i ben gyda Diwrnod y Lluoedd Arfog cenedlaethol yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin. Defnyddiwch #SaluteOurForces i ymuno yn y gweithgareddau ar-lein.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru