Addewid gan y genedl yw Cyfamod y Lluoedd Arfog y bydd y rhieni sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg.

Mae bron i 120 o gyflogwyr yng Nghymru wedi llofnodi’r Cyfamod i sicrhau bod gan gymuned y Lluoedd Arfog yr un mynediad i wasanaethau a chynhyrchion llywodraethol a masnachol ag unrhyw ddinesydd arall.

Mae’r rhwydwaith o’r llofnodwyr yn amrywiol iawn ac mae’n cynnwys busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol.

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’r sector cyhoeddus wedi llofnodi’r cyfamod eisoes ac mae’n bosibl bod yna fusnes preifat rywle ar hyd eich cadwyn cyflenwi yn canfod ffordd o gynnig cymorth.

Mae’r cymorth yn cael ei deilwra gan bob cyflogwr yn aml. Mae rhai wedi penderfynu cynnig gwasanaethau am ddisgownt i’r gymuned Lluoedd Arfog. Mae gan eraill bolisïau adnoddau dynol hyblyg fel bod y Milwyr Wrth Gefn sy’n cael eu cyflogi ganddynt yn gallu cael eu rhyddhau ar gyfer ymgyrchoedd yn hwylus.

Mae llawer o gyflogwyr yn penderfynu llofnodi’r cyfamod fel rhan o’u mentrau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ehangach. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf yn cydnabod mai eu hased pwysicaf yw eu pobl ac mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn ffordd o gadarnhau eu cymorth i ran o’u gweithlu.

Cyfleoedd

Oes gennych chi syniad da? Mae Cronfa’r Cyfamod yn rhoi £10 miliwn mewn grantiau i brosiectau sy’n perthyn i thema arbennig sy’n cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog.

Mae prosiectau’n cystadlu yn erbyn ei gilydd a bydd y grantiau cyllid ar gyfer mis Ebrill 2018 i fis Mawrth 2019 yn blaenoriaethu datblygiadau digidol sy’n ystyried perthnasedd Cyfamod y Lluoedd Arfog heddiw yng nghyd-destun coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Cliciwch yma i ddysgu mwy a chael gwybodaeth bellach.

Mae grant Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog wedi cefnogi casgliadau Rhyfel Byd Cyntaf Amgueddfa Cymru, catalog ar-lein i roi mynediad digidol i’r cyhoedd at adnodd toreithiog.

Cliciwch yma i wybod mwy am gefnogaeth Amgueddfa Cymru i gymuned y Lluoedd Arfog.

Cymdeithas Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru

Mae tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr RFCA dros Gymru yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau, cwmnïau, Milwyr Wrth Gefn a Gwirfoddolwyr gyda Chadetiaid ynghylch materion cyflogaeth yn ymwneud â Phobl Amddiffyn.

Maent yn gweithio gyda sefydliad Rheoli Cysylltiadau Amddiffyn (DRM) y Weinyddiaeth Amddiffyn i feithrin cysylltiadau agored a strategol gyda chyflogwyr, gan deilwra cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth i ddiwallu anghenion ac amcanion busnes y ddwy ochr.

Awyddus i lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog? Cysylltwch â’r Cyfarwyddwyr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr (REED) yn RFCA dros Gymru:

REED (De Cymru)
Mrs Audrey Nealon
E-bost: wa-reed@rfca.mod.uk Ffôn: 02920 375734

 

 

 

REED (Gogledd Cymru)
Mr Tony Fish
E-bost: wa-reed2@rfca.mod.uk
Ffôn: 07508 193902

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru