Mae merch yn ei harddegau o Ferthyr Tudful wedi dychwelyd ar ôl cael ‘taith fythgofiadwy’ i Asia gyda Chymdeithas Ryngwladol Cyfnewid Cadetiaid Awyr (IACE) .

Ymunodd y Swyddog Gwarantedig Cadet Katie Thomas â 35 o bobl ifanc eraill o bob cwr o’r byd, gan gynnwys y Swistir, yr Unol Daleithiau, Ffrainc a Chorea .

Mae’r Cadet 18 oed gyda’r Awyrlu Brenhinol yn aelod o Sgwadron 415 (Merthyr Tudful) a hi yw Cadet yr Arglwydd Raglaw ar gyfer Morgannwg Ganol. Meddai Katie: “Roedd yn ymweliad anhygoel, ac fe ddysgais i lawer gan y cadetiaid eraill. Maen nhw hyd yn oed wedi fy nysgu sut i ysgrifennu fy enw yn Tsieineaidd.

“Fyddwn i byth wedi gallu mynd ar daith o’r fath heblaw am y cadetiaid. Mae’r staff yn fy sgwadron ac Adain Gymreig Rhif 1 wedi bod yn wych ac wedi fy ngwthio go iawn i’m helpu i gael y profiad anhygoel hwn.”

Dechreuodd y daith gyda thaith gwch yn Tsieina cyn symud ymlaen i Hong Kong. Roedd amserlen brysur y grŵp yn cynnwys ymweliad â Gwasanaeth Hedfan y Llywodraeth, lle cawsant y profiad unigryw o hedfan gyda’r efelychwyr criw ac achub gyda Gwasanaeth Achub y Môr.

Mae Cymdeithas Ryngwladol Cyfnewid Cadetiaid Awyr yn cynnal teithiau cyfnewid ym mhedwar ban byd ar gyfer pobl ifanc sydd â’u bryd ar hedfan ac ar awyrennau ac mae 18 gwlad yn cymryd rhan. Rhoddir cyfle i 500 o bobl ifanc ehangu eu gorwelion a phrofi gwahanol ddiwylliannau a’r cyfle i wneud ffrindiau oes.

Mae’r bobl ifanc a’r oedolion sy’n gwirfoddoli gyda’r Cadetiaid yn hyfforddi yn y Neuadd Ymarfer ar Stryd Bethesda, Merthyr Tudful. Yn ddiweddar, cwblhaodd Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru brosiect adeiladu yno i wella’r cyfleusterau. CLICIWCH YMA i ddysgu mwy am y sefydliadau ieuenctid a noddir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD).

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru