Cafodd Alex Anderson o Sgwadron 1367 (Caerllion) ei enwi yn enillydd Gwobr Westminster CVQO 2018.

Cyflwynwyd y wobr i Gadet Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAF) mewn seremoni arbennig yn Nhŷ’r Arglwyddi yn Llundain a bydd nawr yn mynd ar daith ‘cwbl anhygoel’ i Dde Affrica.

Dywedodd Guy Horridge, Prif Weithredwr CVQO: “Mae Gwobr Westminster CVQO wedi bod yn cael ei chynnig ers 16 mlynedd ac mae’n cydnabod y cadetiaid CVQO hynny sydd wedi dangos ymrwymiad eithriadol yn gyson, nid yn unig i’r gwasanaethau cadét ond i gymdeithas yn gyffredinol.

“Roedd y digwyddiad dethol yn Somerset yn hynod o anodd ac roedd y safon yn uchel iawn, ond mae’r bobl ifanc hyn yn mynd ar daith cwbl anhygoel i Dde Affrica ac maen nhw’n sicr yn haeddu hynny.

“Mae Alex wedi gweithio’n galed i fod nid yn unig yn gadét eithriadol ond yn aelod gwerthfawr o’i gymuned leol. Dangosodd sgiliau arwain amlwg a gallu cryf i annog gweithio mewn tîm i gyflwyno canlyniadau ac, yn hyn o beth, mae’n ymgorffori popeth roeddem yn chwilio amdano mewn enillydd Gwobr Westminster CVQO. ”

Mae Alex yn enillydd hynod haeddiannol, ac wedi codi arian ar gyfer Macmillan, Alzheimer’s a Tenovus Cancer Trust yn ogystal â Chronfa Cardioleg Ysbyty Brenhinol Gwent a Sant Gwynllwg – ac mae’n rhan o Wasanaeth Pentref Caerllion, sy’n gofalu am aelodau henoed y gymuned.

Bob blwyddyn, mae Gwobr Westminster CVQO yn cydnabod y dysgwyr gorau a mwyaf haeddiannol. Enwebir dysgwyr gan eu grŵp ieuenctid ym mis Tachwedd bob blwyddyn am eu cyflawniadau anhygoel – er enghraifft: helpu aelodau’r teulu, cyfrannu at eu cymuned leol, codi arian ar gyfer elusen neu oresgyn her bersonol.

Y brif wobr yn y rownd derfynol yw taith addysgiadol i Dde Affrica ym mis Gorffennaf, lle byddant yn gweithio mewn ysgolion lleol, yn ymgysylltu â chymunedau yn KwaZulu Natal ac yn cymryd rhan mewn cwrs ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Mae CVQO yn elusen addysg a ariennir gan lywodraeth y DU sy’n gweithio gyda grwpiau ieuenctid ac ysgolion. Derbyniodd bob un o’r 11 cadét a gyrhaeddodd y rownd derfynol eu Gwobr Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan Gadeirydd CVQO yr Arglwydd Lingfield, yn y digwyddiad ddydd Iau, 21 Mehefin, a oedd yn gyfle i ddathlu ysbryd cymunedol a gwaith elusennol.

Ar ôl cael eu henwebu ym mis Tachwedd, mae panel yn nodi cyflwyniadau ac yna gwahodd ymgeiswyr llwyddiannus i fynychu digwyddiad dethol preswyl pedwar diwrnod yng Ngwlad y yr Haf ym mis Ebrill. Fel rhan o hyn, bu’r holl ymgeiswyr yn astudio i gyflawni ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Roedd 40 cadét o Lu Cadetiaid y Fyddin, Llu’r Cadetiaid Cyfunol, y Corfflu Hyfforddiant Awyr, Corfflu Cadetiaid y Môr, Cadetiaid Tân Llundain a Chadetiaid yr Heddlu yng ngrŵp eleni. Eleni hefyd, fe wnaeth nifer yr enwebiadau am Wobr Westminster CVQO dorri’r record.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru