Cafodd cadetiaid a gwirfoddolwyr o bob cwr o Gymru brofiad bythgofiadwy yn y briodas frenhinol ddiweddar rhwng Tywysog Harry a Meghan Markle.

Gwyliodd cynrychiolwyr o Gorfflu Cadetiaid Môr (SCC), Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) a Chadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) y briodas o ardal i bwysigion ar dir Castell Windsor.

Gwahoddwyd degau o gynrychiolwyr o’r lluoedd arfog a chymunedau cadetiaid i fwynhau’r diwrnod gan yr wyth Arglwydd Raglaw yng Nghymru, cynrychiolwyr Ei Mawrhydi yn y siroedd cadwedig.

Mae’n amser pwysig i Gadetiaid Awyr yr RAF wrth iddynt goffáu eu canmlwyddiant a theithiodd degau o bobl ifanc yn eu harddegau i weld achlysur hanesyddol arall.

Dywedodd Swyddog Gwarant Cadet Sarah Rose o Sgwadron 215 (Nant-y-glo a’r Blaenau): “Am ddiwrnod anhygoel. Roedd y dorf yn gweiddi cymeradwyaeth ac roedd awyrgylch hapus a llon.

“Roedd yna lawer o deimladau ac emosiynau yn ystod y dydd ond yn bennaf roeddwn i’n teimlo’n anrhydedd, nid yn unig i gael gwahoddiad i’r digwyddiad hwn, ond i fod ymhlith nifer fawr o unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymunedau lleol.”

Dywedodd Sarsiant Awyr Cadet Natasja Gill o Sgwadron 372 (Y Barri): “Roedd y diwrnod cyfan yn anhygoel, yn enwedig cael gweld aelodau’r Teulu Brenhinol yn agos yn ogystal â chymaint o enwogion. Ces gyfarfod â chynifer o bobl sy’n rhannu fy meddylfryd ac sydd hefyd wedi gweithio i gefnogi eu cymuned a chlywed am rai o’u straeon anhygoel. “

Mae dros 4,400 o gadetiaid yn ennill sgiliau a chymwysterau newydd wrth iddynt fwynhau hwyl gyda ffrindiau. Yn y rhan fwyaf o achosion, maent yn cyfarfod yn wythnosol ac yn dysgu gwerth dinasyddiaeth drwy weithgareddau ymarferol, gan ennill cymwysterau a gydnabyddir yn eang mewn pynciau fel cymorth cyntaf.

Dewiswyd yr Is-gapten Kyle James a’r Ail Is-gapten Clare A’Hearne o Gwmni B, ACF Dyfed a Morgannwg gan Mr Byron D Lewis Esq KStj, Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg EM a Llywydd Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

Wrth fyfyrio ar y diwrnod, dywedodd Kyle: “Roedd hi’n anrhydedd cael gwahoddiad i fynychu’r briodas Frenhinol gan yr Arglwydd Raglaw ac yn syndod llwyr. Roeddwn i a Clare yn hynod lwcus i wylio’r teulu Brenhinol a’r gwesteion yn mynd i mewn i Gapel Sant Siôr.

“Roedd awyrgylch y diwrnod cyfan yn rhagorol ac roeddem yn gallu gwrando ar y seremoni briodas o dir y castell – profiad gwych a bythgofiadwy.

“Rwyf wedi bod yn aelod o’r ACF am 19 mlynedd ac mae gwirfoddoli yn rhoi boddhad mawr i mi. Roedd cael fy nghydnabod am fy ymrwymiad i’r ACF fel hyn yn rhyfeddol.”

Roedd yn wobr am eu gwaith diflino. Yn achos Kyle, mae hyn yn cynnwys bod yn Gadlywydd Mintai, Swyddog Gwobr Dug Caeredin y Sir a chodi arian ar gyfer Apêl Pabi’r Lleng Brydeinig.

Mae mwy na 1,200 o oedolion yn gwirfoddoli gyda’r tri sefydliad cadetiaid. Maent yn treulio ychydig oriau’r wythnos mewn unedau lleol ac yn cael effaith enfawr ar eu cymunedau, gan ysbrydoli cadetiaid i lwyddo yn yr ystafell ddosbarth a’u gyrfaoedd yn y dyfodol.

Teitlau newydd Tywysog Harry a Meghan Markle yw Eu Huchelderau Brenhinol Dug a Duges Sussex. Cafodd y modrwyon eu gwneud gan Cleave and Company, gydag un y Dduges wedi’i gwneud o ddarn o aur o Gymru, anrheg gan y Frenhines.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru