Mae cadét y fyddin yn ei arddegau wedi’i ganmol am feddwl yn gyflym a defnyddio ei sgiliau cymorth cyntaf a ddysgodd yn y cadetiaid i gynorthwyo menyw a oedd wedi’i hanafu yn Abertawe.

Rhoddodd y Corporal Cadet Jack Davies, sy’n gobeithio creu gyrfa fel swyddog meddygol yn y Fyddin, ei sgiliau ar waith mewn sefyllfa go iawn gan helpu menyw a oedd wedi’i hanafu mewn tanffordd ger Gorsaf Drenau Abertawe y mis diwethaf.

Gan gadw ei bwyll, rhoddodd bwysau a rhwymyn ar yr anaf ac aros gyda’r claf a gwneud yn siŵr ei bod yn dal i siarad tan i’r parafeddygon gyrraedd tua 15 munud yn ddiweddarach.

Eglurodd Jack o Gwmni B (Abertawe a Chastell-nedd) o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg bopeth roedd wedi’i wneud i’r parafeddygon a llwyddodd i drosglwyddo manylion y claf.

“Roedd yn brofiad eithaf swreal ond roeddwn i’n falch iawn bod yr hyfforddiant rydw i wedi’i wneud wedi aros yn y cof a mod i wedi gallu ei helpu,” meddai Jack, sydd ar Gynllun Cadetiaid Nyrsio Tywysog Cymru yr RCN ar hyn bryd.

“Roeddwn i eisoes yn benderfynol o fod yn swyddog meddygol ar faes y gad gyda’r Fyddin a rhoddodd hyn flas i mi ar sut brofiad fyddai e ac fe wnaeth fi’n fwy penderfynol nag erioed i wireddu fy uchelgais.

“Rydw i wastad wedi mwynhau cymorth cyntaf ac wedi bod â diddordeb mewn anafiadau ac ymuno â’r Fyddin, felly mae bod yn swyddog meddygol ar faes y gad yn swnio fel y dewis gyrfa perffaith i mi.”

Meddai’r Cadlywydd Cyrnol Terry Hayter, “Mae ACF Dyfed a Morgannwg yn falch iawn o’r Corporal Cadet Davies a sut yr ymatebodd i ddigwyddiad difrifol. Roedd ei ymateb chwim a’i allu i gadw ei ben yn deyrnged i’r hyfforddiant y mae Jack wedi ei dderbyn yn ystod ei amser fel cadét yn y Fyddin.”

Ymunodd Jack, sy’n gweithio fel cynghorydd gwasanaethau cwsmeriaid, â chadetiaid y Fyddin yn 14 oed, ac ar hyn o bryd mae’n aros i glywed yn ôl am ei ais i’r Fyddin.

“Roedd fy nhad yn y Fyddin ac roedd mam a dad yn Wirfoddolwyr Oedolion gyda Llu’r Cadetiaid, felly roedd ymuno â chadetiaid y Fyddin yn gam naturiol i mi a byddwn yn sicr yn ei argymell yn fawr i unrhyw un yn ei arddegau.

“Rydych chi’n dysgu sgiliau bywyd, sut i drefnu eich amser a sut i gynrychioli eich hun a’ch sefydliad hyd eithaf eich gallu.

“Mae hefyd yn llawer iawn o hwyl! Rydych chi’n cael mynd i ffwrdd gyda’ch ffrindiau ar benwythnosau a chymryd rhan mewn llawer o weithgareddau gwych.”

Mae Cynllun Cadetiaid Nyrsio Tywysog Cymru yr RCN yn cyflwyno aelodau ifanc o sefydliadau lifrai i yrfaoedd posibl ym maes nyrsio. Mae’r rhai sydd wedi llwyddo i gwblhau’r cynllun yn cael bathodyn arbennig i’w wisgo ar eu lifrai.

Mae mwy na 4,400 o gadetiaid yng Nghymru, sy’n rhan o sefydliadau sy’n cyfuno gwaith ieuenctid gyda hyfforddiant ar thema filwrol a gweithgareddau cymunedol.

Mae cadetiaid yn tyfu drwy brofiadau sy’n newid eu bywydau wrth iddynt ddysgu sgiliau personol ac ymarferol, tra hefyd yn ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru