Cafodd yr Is-gorporal Iestyn Burke o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg y syniad o greu murlun – gwaith celf pum troedfedd anferth – ar gyfer Mintai Caerfyrddin yn ystod y cyfnod clo.

Edrychodd Iestyn ar y murlun presennol a beintiwyd gan gadét ym 1984 o’r hen gatrawd yr oedd y cadetiaid yn perthyn iddi, ond meddyliodd y byddai’n syniad da cael bathodyn cap y gatrawd gyswllt newydd arno.

Y bathodyn gwreiddiol oedd Catrawd Frenhinol Cymru a unodd yn ddiweddarach gyda’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig i ffurfio’r Cymry Brenhinol, ond y llynedd daeth y fintai’n rhan o’r gatrawd milwyr wrth gefn y maent yn rhannu’n ganolfan gyda nhw. Bathodyn y Corfflu Logisteg Brenhinol (RLC) sydd ganddynt erbyn hyn.

Treuliodd Iestyn, sy’n 16 oed, a ymunodd â’r cadetiaid dair blynedd yn ôl, hyd at dair awr y dydd ar y murlun ac un o’r problemau mwyaf, oherwydd ei faint, oedd ble i’w storio. Dechreuodd yn ei ystafell wely ac yna bu ym mhob ystafell arall yn y tŷ, cyn gorffen yn y garej!

Meddai Iestyn, “Unwaith y cawn ni fynd yn ôl i’r fintai, rwy’n edrych ymlaen at ei hongian mewn man amlwg i’w ddefnyddio fel cefndir mewn cyflwyniadau. Byddaf yn rhoi’r murlun i’r fintai fel fy ffordd i o roi rhywbeth yn ôl i’r rhai sydd wedi fy helpu dros y blynyddoedd”.

Meddai Cadlywydd y fintai, yr Is-swyddog Oedolyn Darren Parker: “Allwn i ddim bod yn fwy balch, mae wedi cyflawni rhywbeth anhygoel. Rydyn ni gyd mor falch ohono”.

Mae Cadlywydd Ardal Cwmni G (y Gwarchodlu Cymreig), y Capten Nick Roberts yn edrych ymlaen at weld ei gampwaith a diolch i’r Is-gorporal Burke wyneb yn wyneb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru