Mae’r Cadetiaid Awyr wedi anfon neges o ddiolch am eu bagiau nwyddau a gawsant yn sgil rhodd gan Sefydliad Corfforedig Elusennol Milwyr wrth Gefn a Chadetiaid Cymru.

Er bod y pandemig coronafeirws wedi atal gweithgareddau wyneb yn wyneb ar gyfer y cadetiaid – mae gweithgarwch yn y byd rhithwir wedi cynyddu.

Datblygwyd ffydd newydd o ymgysylltu â chadetiaid ar-lein er mwyn cadw aelodau a chefnogi eu cynnydd drwy’r maes llafur hyfforddiant gan sgwadronau, gan gynnwys Sgwadron 277 y Coed Duon a gafodd grant o £500 fel cydnabyddiaeth o’u hymdrechion.

“Rydym yn ddiolchgar dros ben am y grant o £500 a ddefnyddiwyd i roi ‘bag nwyddau’ i bob cadét ar ffurf bag chwaraeon cortyn oedd yn cynnwys model Red Arrows Airfix, ysgrifbin (gydag enw’r sgwadron wedi’i engrafu), llyfr nodiadau, potel ddiod, tortsh LED, melysion a chan o ddiod. Mae adeiladu modelau Airfix yn ddawn y mae pob Cadet Awyr yn ei dysgu ac yn un y gallant ei dysgu yng nghysur eu cartrefi eu hunain,” meddai’r Swyddog Peilot Jenkins (Prif Swyddog)

“Gobeithio y bydd y gwerthfawrogiad hwn o’n cadetiaid am gadw eu ffydd yn sicrhau eu bod yn cadw Cadetiaid Awyr yr RAF yn fyw yn eu cof ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd pan fydd yn ddiogel gwneud hynny”, meddai’r Swyddog Peilot Jenkins.

Derbyniwyd y rhoddion yn ddiolchgar gan y cadetiaid a’u rhieni. Mae rhieni wedi bod yn dweud eu bod wedi’u syfrdanu gyda’r gefnogaeth a’r gweithgareddau y mae’r cadetiaid awyr yn parhau i’w darparu yn y cyfnod anodd hwn.

Meddai’r Cadet McGing, “Diolch am y bag a gefais, rydw i’n ddiolchgar iawn a dwi am ofyn i Taid fy helpu i adeiladu’r awyren gyda mi.”

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru