Roedd y cadetiaid awyr yn falch iawn o ddychwelyd i hyfforddiant wyneb yn wyneb ar ddiwedd y flwyddyn ar ôl bron i wyth mis o gyfarfod yn y gofod rhithwir.

Er bod y pandemig wedi creu cyfleoedd newydd cyffrous ar gyfer hyfforddiant a datblygiad rhithwir, roedd dychwelyd i hyfforddiant wyneb yn wyneb cyn gynted ag yr oedd yn ymarferol ac yn ddiogel wedi bod yn flaenoriaeth i’r Sefydliad Cadetiaid Awyr o’r dechrau’n deg.

Rhaid oedd bodloni sawl amod er mwyn sicrhau bod pob uned yn cydymffurfio ag amodau Covid gan weithredu ffyrdd diogel o weithio yn yr oes newydd hon. Hefyd, roedd amodau clo lleol wedi effeithio ar rai sgwadronau, rhai yn fwy nag eraill.

Sgwadron 2478 (Y Fenni) oedd y sgwadron cyntaf yng Nghymru i gael eu cymeradwyo ac i ddychwelyd i weithgareddau wyneb yn wyneb. Eu noson orymdaith gyntaf oedd 17 Tachwedd 2020, bron 8 mis ar ôl iddynt gael eu gorfodi i gau oherwydd y pandemig.

Dywedodd y Swyddog sy’n Rheoli Sgwadron 2478 (Y Fenni), yr Asgell-gomander Darran Williams, “Roedd hi’n braf bod yn ôl yn gorymdeithio ar ôl 8 mis i ffwrdd. Mae’r cadetiaid i gyd wedi bod yn awyddus iawn i ddychwelyd ac mae’r rhieni hyd yn oed yn fwy awyddus i’w cael yn ôl gyda ni. Rydyn ni wedi llunio rhestr aros yn ystod y clo, ac yn disgwyl y bydd 10 cadét newydd yn ymuno â ni yn fuan iawn. Roedd cael yr adeilad yn barod ar gyfer y cyfyngiadau Covid yn dipyn o waith, ond roedd yn werth ei wneud er mwyn gweld y llawenydd a’r chwerthin ar yr holl wynebau heno.”

Bu ymdrechion Sgwadron 2478 (Y Fenni) i ailagor yn sbardun i annog eraill i gael eu cymeradwyo. O fewn wythnosau dychwelodd dros hanner y Sgwadronau yn Adain Gymreig Rhif 1 i gynnal gweithgareddau wyneb yn wyneb.

Dywedodd y Swyddog sy’n Rheoli yr Adain Gymreig Rhif 1, “Mae staff wedi gweithio’n galed iawn i fodloni’r gofynion caeth ar gyfer dychwelyd i hyfforddi cadetiaid wyneb yn wyneb. Mae’n anhygoel bod y rhan fwyaf o’n Sgwadronau, wrth fynd ymlaen i 2021, mewn sefyllfa dda i barhau i gynnig ein hystod arferol o gyfleoedd gwych i bobl ifanc.”

  • Tra bod Cymru yn haen 4, unwaith yn rhagor ni fydd y Cadetiaid Awyr yn cynnal gweithgareddau wyneb yn wyneb.

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru