Addawodd ugain aelod o Sgwadron 275 (Nant-y-glo a’r Blaenau), i deithio’r pellter rhwng Land’s End a John O’Groats, drwy gerdded, rhedeg neu feicio, fel rhan o her rithwir i godi arian i’r Lleng Brydeinig Frenhinol.

Cafodd y tîm o Gadetiaid a staff amser gorffen o 12 wythnos ond roedden nhw wedi cwblhau’r 1,083.8 milltir mewn dim ond 44 diwrnod!

Y Cadet Ringyll Porter, sy’n 17 oed, oedd yn gyfrifol am y syniad fel ffordd o ddod â’r sgwadron at ei gilydd drwy weithio ar nod cyffredin a helpu hefyd i godi arian y mae mawr ei angen ar y Lleng.

Rhoddodd Sefydliad Corfforedig Elusennol Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru grant o £500 i’r sgwadron, a fydd yn golygu y bydd pob aelod o’r her yn derbyn medal am eu hymdrechion pan fydd gweithgarwch wyneb yn wyneb yn ailddechrau yn y sefydliad.

Meddai’r Cadet Ringyll Porter, “Diolch am helpu pob un ohonom yn Sgwadron 275 i gyflawni’r her fawr hon fel tîm ac am ein helpu i ddal ati’n frwdfrydig drwyddi draw.”

Hyd yma mae Squadron 275 wedi codi £191 o’u nod o £500. Gallwch gyfrannu yma www.justgiving.com/fundraising/275atc 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru