Mae 29 o gadetiaid o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg a Gwent a Phowys wedi cwblhau Her Dan Olau Lleuad yr NSPCC – her i ddringo copa uchaf Gymru yn y tywyllwch i godi arian ar gyfer elusen.

Cefnogwyd y digwyddiad gan Gyrnol Anrhydeddus Cadetiaid y Fyddin yng Nghymru, Alan Peterson.

Wedi’u hannog gan eu staff cefnogi, cychwynnodd y cadetiaid y daith am hanner nos, a chydweithio i gyrraedd y copa am 3am, a gorffen yr her am 5:45 y bore.

Fel her bersonol a thîm, roedd Her Dan Olau Lleuad yr NSPCC yn gyfle i’r cadetiaid brofi hyfforddiant antur a chael profiad hanfodol o weithio mewn tîm i gyflawni nod cyffredin. Mae’r rhain yn rhan hanfodol o brofiad y cadét, sy’n galluogi pobl ifanc i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Dywedodd y Sarjant Cadet Harwood, 16 oed o Fintai Ystum Taf: “Roedd e’n wych, un o’r pethau gorau rydw i wedi ei wneud gyda’r cadetiaid. Roedd yn her bersonol i fi, ac fe wnes i lwyddo a magu hyder a ffitrwydd. Ac roedd yn wych cwrdd â phobl newydd ar yr un her â mi a chydweithio i gyflawni’r nod.

“Byddwn yn bendant, 10/10, yn argymell hyn i unrhyw gadét sydd â diddordeb mewn heriau neu unrhyw gadét yn gyffredinol.”

Mae heriau codi arian fel hyn yn helpu cadetiaid i gyfrannu at eu cymunedau ac i ddeall gwerth dinasyddiaeth dda. Trwy gwblhau’r her, cododd y tîm arian i’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC), a fydd yn cael ei ddefnyddio i helpu plant a phobl ifanc o bob oed.

Hoffech chi helpu pobl ifanc i gyflawni rhywbeth arbennig? Beth am ddod yn Oedolion sy’n Gwirfoddoli gyda Llu’r Cadetiaid. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Lluniau: Tudalen Facebook ACF Dyfed a Morgannwg

Erthyglau perthnasol

Gwirfoddolwyr Llu Cadetiaid y Fyddin ar daith feicio 1000 milltir yn cael eu hannog ymlaen yng Nghymru

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru