Mae 11 o Gadetiaid Môr anturus o Gaerdydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith gyffrous, lle buont yn treulio chwe diwrnod yn meistroli eu sgiliau morwriaeth ac yn hwylio i’r Iseldiroedd.

Cychwynnodd y cadetiaid, sydd i gyd yn aelodau o Gorfflu Cadetiaid y Môr (SCC) Caerdydd, ar eu taith o Ipswich ar T.S. John Jerwood, llong hyfforddi a gynlluniwyd i fod yn amgylchedd delfrydol i hyfforddi cadetiaid ifanc, gan roi profiadau amhrisiadwy iddynt yn morio ar long ar y môr.

O dan gyfarwyddyd gofalus Swyddog Gwirfoddolwyr Oedolion Lluoedd y Cadetiaid  (CFAV), y prif is-swyddog Sophie Turner a’r is-swyddog Matthew Reid, cafodd y cadetiaid y cyfle i fwynhau antur chwe diwrnod heb ei ail ar y môr.

Cawsant eu dysgu sut i lywio a chynnal gwylfa, egwyddorion morwriaeth a sut i gymryd llyw’r llong. Roedd rhan gyntaf eu taith o Ipswich i Lowestoft yn gyfle i’r cadetiaid roi eu sgiliau newydd ar waith.

Yn yr ail ran o’r daith, bu’r cadetiaid yn cynorthwyo’r capten i hwylio o Lowestoft, ar draws y sianel i Ijmuiden yn yr Iseldiroedd. Drannoeth, teithiodd y criw ar hyd y camlesi. Roedd yn ofynnol i’r cadetiaid gydweithio’n agos i lywio nifer o lociau a mannau tynn cyn cyrraedd Medemblik. Ar ôl cyrraedd Medemblik, cafodd y  cadetiaid gyfle i fynd i’r dref a mwynhau dod i adnabod yr ardal.

Drannoeth, dyma nhw’n cyrraedd eu cyrchfan olaf, Den Helder, lle y buon nhw’n cyflawni eu dyletswyddau terfynol cyn hedfan adref ar yr awyren (a oedd yn brofiad newydd i rai cadetiaid).

Roedd cael hwylio ar T.S. John Jerwood yn brofiad newid bywyd i lawer o’r cadetiaid, ac mae wedi rhoi sgiliau amhrisiadwy iddynt a fydd yn eu helpu i gyflawni a datblygu yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt. Maen nhw hefyd wedi ennill cymwysterau technegol a fydd yn cyfoethogi eu gyrfaoedd cadét ac yn meithrin eu diddordeb mewn pynciau technegol.

Mae sefydliadau cadét yn cyfuno gwaith ieuenctid gyda hyfforddiant ar thema filwrol a gweithgareddau cymunedol. Maen nhw’n gwella iechyd cadetiaid trwy amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a chwaraeon, ac yn cynnig cyfleoedd i oedolion a phobl ifanc.

CLICIWCH YMA i ddysgu mwy am ymuno â’r SCC fel Gwirfoddolwr, neu am wybodaeth am y profiadau sydd ar gael i bobl ifanc.

Lluniau: Cardiff Sea Cadets ar Facebook 

Video: Sea Cadets YouTube

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru