Mae cadetiaid a gwirfoddolwyr o gwmni A (Brenhinol Cymreig) Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Dyfed a Morgannwg newydd ddychwelyd yn ddiweddar o daith gyffrous i Lundain, lle buon nhw’n gwylio Arolygiad Swyddogol yr Uwchfrigadydd o Fataliwn Cyntaf Gwarchodlu’r Coldstream yn ymarfer Cyflwyno’r Faner.

Aeth dau wirfoddolwr a 15 cadét i Horse Guards Parade yn Whitehall i wylio’r Bataliwn yn paratoi ar gyfer yr orymdaith, a gynhelir yn flynyddol ar yr ail Sadwrn ym mis Mehefin i ddathlu pen-blwydd Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.

Yr Uwchfrigadydd B. J. Bathurst CBE (sy’n Brif Uwchfrigadydd Ardal Llundain ac yn Brif Uwchfrigadydd Marchoglu’r Osgordd yw’r cyntaf i arolygu ymarfer yr orymdaith ffurfiol. Wythnos yn ddiweddarach, caiff ei arolygu gan y Cyrnol wythnos cyn yr orymdaith olaf (sy’n cynnwys arolygiad gan Ei Mawrhydi’r Frenhines).

Mae dros 1,800 o bersonél yn cymryd rhan yng Ngorymdaith Cyflwyno’r Faner, gan gynnwys 400 o gerddorion o Fandiau Amrywiol Adran yr Osgordd.

Bu’r cadetiaid hefyd yn ymweld ag atyniadau cyfagos yn Llundain, gan gynnwys yr Imperial War Museum – ymweliad a fydd yn ategu eu hastudiaethau ‘Gwybodaeth Filwrol’ ar gyfer APC (Tystysgrif Hyfedredd y Fyddin) – rhan allweddol o gwricwlwm hyfforddi’r ACF – ac yno buont yn dysgu mwy am gatrodau, gwaith y lluoedd a dyfarniadau lleol.

Arweiniwyd a threfnwyd y daith gan yr Is-gapten Al Mountain, Swyddog Hyfforddi Cwmni A (Brenhinol Cymreig) a hoffai ddiolch i Sarjant Kev Jury o Dîm Recriwtio’r Gwarchodlu Cymreig, am ei gymorth i sicrhau bod y cadetiaid yn cael y cyfle anarferol ac arbennig hwn.

Rhoddodd gipolwg gwych iddynt i draddodiadau ac arferion gorymdeithiau hanesyddol a chyfredol, yn enwedig i’r cadetiaid hynny yn eu plith sydd â gwir ddiddordeb i ymuno â’r Lluoedd.

Dyma un enghraifft o’r cyfleoedd a’r profiadau rhyfeddol a hwyliog sydd ar gael i gadetiaid yng Nghymru. Maent yn ennill y wybodaeth a’r medrau personol i’w helpu i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt, tra’u bod yn mwynhau gyda’u ffrindiau.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cyfleoedd sy’n newid bywyd sydd ar gael i gadetiaid, neu ymuno fel gwirfoddolwr.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru