Yn ddiweddar, cynhaliodd Cadetiaid y Môr Penarth, TS Morgannwg, eu noson goffa flynyddol i gofio’r diwrnod pan darodd taflegryn Exocet HMS Glamorgan yn ystod Rhyfel y Falkland.

Roedd y noson, a gynhaliwyd y mis diwethaf, yn cynnwys nifer o gyflwyniadau arbennig gan ffigyrau lleol pwysig. Cyflwynodd Arglwydd-Raglaw Ei Mawrhydi De Morgannwg, Morfudd Meredith, dystysgrif i Ganol-longwr J Biundo am ennill BTEC Lefel 2, a thystysgrifau Cymorth Cyntaf Uwch a Hwylio Cam 3 i Gadet Cymwys T Slee.

Rhoddir cyfleoedd i bob cadét yng Nghymru ennill cymwysterau gwerthfawr sy’n ddefnyddiol iddyn nhw fel cadetiaid ac yn eu bywydau sifil.

Cyflwynodd Roy Clarke o Gymdeithas Llongau Rhyfel Prydain Wobr Cyflawniad Arbennig i Gadet Cymwys Staite am ennill tystysgrifau mewn peirianneg drydanol uwch, systemau gwybodaeth uwch gyfathrebu a pheirianneg fecanyddol uwch – i gyd o fewn blwyddyn.

Rhoddodd Dirprwy Arglwydd-Raglaw De Morgannwg, Colin Jones, fathodynnau dyrchafu i nifer o gadetiaid, a chyflwynodd y Cynghorydd Jon Loxton, Maer Tref Penarth, Wobr Cadet y Flwyddyn Uned Penarth i Gadet Cymwys Price.

Fe wnaeth Cadet Môr Iau Cerys Stonehouse osod torch yn ystod y gwasanaeth coffa. Rhoddwyd ffotograff coffa arbennig iddi wedyn gan y Prif Is-Swyddog (CPO) John Callaghan. Roedd CPO

Callaghan yn aelod o’r criw ar HMS Morgannwg pan darodd y taflegryn ar 12 Mehefin 1982.

Dywedodd y Cadet Môr Iau Cerys Stonehouse: “Roeddwn yn falch iawn o gael gosod y dorch fel aelod ieuengaf cwmni’r llong ac i gael llun wedi’i lofnodi o HMS Glamorgan gan CPO Callaghan, a oedd yn gwasanaethu ar y llong ar y pryd.”

Mae pob cadét yng Nghymru yn cael ei ysbrydoli gan Oedolion sy’n Gwirfoddoli i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ymuno â Chadetiaid y Môr yng Nghymru.

 


Ffyn.: YouTube

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru