Bydd pum cadét o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys yn taro’r nodau uchel ar ôl derbyn bwrsarïau i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Dyfarnwyd bwrsarïau i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i Gadét Siarsiant Jake Thomas, Cadét Corporal Stephanie Chaplin, Cadét Corporal Emelia Rulestone, Cadét Is-gorporal Madison Chaplin a Chadét Hannah Russell.female army cadettwo army cadets playing guitar and singingmilitary musician cadetgirl army cadet playing musical instrument

Fel rhan o’r ymgyrch i godi proffil cerddoriaeth yn Llu Cadetiaid y Fyddin ledled Cymru, mae’r Cyrnol Anrhydeddus, Alan Peterson OBE, wedi ariannu bwrsarïau i gadetiaid gymryd rhan yn y Conservatoire Iau yn y ganolfan yng Nghaerdydd, sy’n cynnig yr unig hyfforddiant o’i fath yng Nghymru, gan drochi myfyrwyr mewn amgylchedd arbenigol lle gallant elwa ar addysg gerddoriaeth ddwys.

Mae hwn yn gyfle gwych i’r cadetiaid dderbyn gwersi un-i-un gan rai o gerddorion enwocaf y byd, a llawer o gymorth ychwanegol hefyd.

Mae’r bwrsarïau, a fyddai’n costio £3000 y myfyriwr fel arfer, wedi’u hariannu’n llawn, ac maent yn cynnwys costau teithio. I’r rhai o’r bobl ifanc sy’n ystyried gyrfa mewn cerddoriaeth, neu sy’n bwriadu ymuno â Chorfflu Cerddoriaeth y Fyddin, bydd hwn yn hwb aruthrol tuag at eu nodau ar gyfer y dyfodol.

I wneud cais, gwahoddwyd cadetiaid o bob cwr o Gymru i gyflwyno recordiadau sain ohonynt eu hunain yn chwarae dau ddarn o gerddoriaeth wrthgyferbyniol ar offeryn (neu ddau) o’u dewis, ac fe ddewiswyd y pum ymgeisydd o Went a Phowys.

Mae’r bwrsari hwn y cyntaf o’i fath i ddatblygu Cerddoriaeth Cadetiaid yn Llu Cadetiaid y Fyddin, a bydd ei lwyddiant yn sylfaen ar gyfer cynlluniau’r dyfodol, ar draws Cerddoriaeth Cadetiaid y Fyddin i gyd o bosibl.

“Mae hwn yn gyfle unigryw i gadetiaid y Fyddin yng Nghymru, diolch i gyfraniad eithriadol Cyrnol Anrhydeddus Cadetiaid y Fyddin Cymru, Mr Alan Peterson OBE,” meddai’r Brigadydd Andrew Dawes CBE, Cadlywydd Brigâd 160 (Cymru) a phennaeth y Fyddin yng Nghymru.

“Llongyfarchiadau i’r rhai sydd wedi derbyn bwrsari – rydym yn falch iawn ohonoch chi ac yn edrych ymlaen at eich gweld yn elwa ar fanteision y cyfle gwych hwn,” meddai llefarydd ar ran Llu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys.

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru