Mae cadét y fyddin yn ei harddegau wedi cael ei chanmol am ymateb yn gyflym i helpu cleifion mewn gwrthdrawiad traffig difrifol.

Defnyddiodd Holly Vincentelli y sgiliau cymorth cyntaf roedd hi wedi’u dysgu gyda Mintai Machynlleth Llu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys (ACF) a’u defnyddio mewn sefyllfa go iawn.

Digwyddodd y gwrthdrawiad yn gynharach y mis hwn wrth i Holly, sy’n Gadet Is-Gorporal, deithio adref o Groesoswallt.

“Rydyn ni’n falch iawn o Holly a’i hymateb gwych,” meddai’r Gyrnol David Chipp, Arweinydd ACF Gwent a Phowys. “Gwnaeth ei hymagwedd dawel a phroffesiynol gyfraniad go iawn i gynorthwyo’r rhai a anafwyd gan alluogi’r gwasanaethau brys i wneud eu gwaith.

“Roedd ei hymateb anhygoel yn cynnwys rhoi ei siwmper ei hun i gadw claf yn gynnes. Mae hi’n enghraifft wych o’r rhinweddau a’r cymeriad sy’n dod o fod yn gadet. Mae Holly hefyd yn gredyd i’w theulu, ei mintai a’i chymuned. ”

Ymatebodd Holly, 15 oed, yn syth ac asesodd y digwyddiad tri char, cyn nodi’n gyflym bod un claf yn dioddef o sioc a bod angen sylw ychwanegol arno.

Ar ôl helpu i sicrhau bod y cleifion mor gyfforddus â phosib, fe wnaeth Holly friffio’r Swyddog Tân a’r criw Ambiwlans Awyr ar ôl iddynt gyrraedd.

Roedd y gwasanaethau brys yn ddiolchgar am gymorth Holly yn ystod y trosglwyddiad, a oedd yn cynnwys cysylltu â theuluoedd y rhai wedi eu hanafu a rhoi tawelwch meddwl iddynt.

Mae yna dros 4,400 o gadetiaid yng Nghymru, sy’n rhan o sefydliadau sy’n cyfuno gwaith ieuenctid gyda hyfforddiant ar thema filwrol a gweithgareddau cymunedol.

Mae cadetiaid yn tyfu trwy brofiadau sy’n newid bywyd wrth iddynt ddysgu sgiliau personol ac ymarferol, tra’n ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol fel Cymorth Cyntaf Ambiwlans Sant Ioan.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru