Mae carreg filltir bwysig yn y broses o adleoli HMS Cambria i Fae Caerdydd wedi’i chyrraedd trwy drosglwyddo’r adeilad i’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

 

Trosglwyddwyd yr allweddi i’r cyfleuster newydd sbon gwerth £11m sydd bron wedi’i gwblhau ar gyfer y Llynges Frenhinol Wrth Gefn yn ystod seremoni ar 18 Chwefror. Yn ystod y digwyddiad hwn, cafodd swyddogion gweithredol o Gymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP), y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, y contractwyr adeiladu Morgan Sindall a’r Llynges Frenhinol gyfle i weld y tu mewn i’r adeilad.

 

Bydd archwiliadau terfynol yn cael eu cwblhau cyn bo hir a bydd dodrefn a chyfarpar swyddfa yn cyrraedd ar gyfer yr ystafelloedd a’r mannau hyfforddiant. Yn fuan wedyn, bydd criw’r Llong o unig uned y Llynges Wrth Gefn yng Nghymru, HMS Cambria, Môr-filwyr Wrth Gefn Caerdydd a gweithwyr o Uned y Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru yn symud i mewn.

 

Cyflwynodd Morgan Sindall yr allweddi i’r adeilad i’r Capten Mark Wyatt o’r Llynges Frenhinol a’r Cyrnol Nick Beard o RFCA, ynghyd ag Andrew Paynter a Rhys Morgan a oedd yn cynrychioli ABP, a Mark Stephens o Morgan Sindall.

 

Meddai’r Capten Mark Wyatt, o Swyddogion Rheoli Gallu Seilwaith y Llynges Wrth Gefn,  “Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb am eu holl waith caled. Bydd yr adeilad hwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r Llynges Frenhinol yng Nghymru.”

 

“Ffrwyth gwaith tîm oedd hwn rhwng ABP, Morgan Sindall, y Llynges Frenhinol a’r Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru. Yr her nesaf yw paratoi’r adeilad ar gyfer y Llynges Frenhinol pan fydd yn symud i mewn ym mis Mai, a heb os, bydd yn un o drysorau gwerthfawr yr Ystâd Amddiffyn.”

 

Meddai’r Cyrnol Nick Beard TD DL, Prif Weithredwr y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru:

 

“Fel y grym galluogi ar gyfer y lluoedd wrth gefn a’r cadetiaid yng Nghymru, rydym wrth ein bodd bod yr adeilad newydd wedi’i gwblhau yn unol â’r amser a’r gyllideb.

 

“Bydd y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru yn canolbwyntio nawr ar sicrhau bod yr adeilad yn barod i’r defnyddwyr yn gynnar yn yr haf. Rydym yn disgwyl y bydd gweithwyr o HMS Cambria, Uned y Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru a Môr-filwyr Wrth Gefn Caerdydd yn symud o Sili a chanol Caerdydd i’r cyfleuster newydd ardderchog hwn erbyn diwedd mis Mai.”

 

Bydd gan y lluoedd wrth gefn fynediad at ystafelloedd dosbarth o’r radd flaenaf, cyfleusterau llety a rennir, gwasanaethau gweinyddol, a chanolfannau cymdeithasol a ffitrwydd yn yr un adeilad.

 

Mae’r prosiect yn cael ei roi ar waith gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru mewn partneriaeth â’r Llynges Frenhinol a Chymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP), sydd wedi cynnig les hirdymor i’r Llynges ar gyfer safle’r glannau ym Mae Caerdydd.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru