Bydd seremoni’n cael ei chynnal yng Nghastell Aberteifi er mwyn nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yr Is-gyrnol Manny Manfred, aelod o Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA), fydd yn llywio’r digwyddiad dwy awr.

Bydd y cyfan yn cychwyn am 1 o’r gloch brynhawn Sadwrn 3 Tachwedd, a bydd cyflwyniadau gan aelodau o Gorfflu Cadetiaid y Môr (SCC), Lluoedd Cadetiaid y Fyddin (ACF) a Chadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC).

Bydd cynrychiolwyr o’r Lleng Brydeinig Frenhinol hefyd yn bresennol ymhlith cynulleidfa o 200.

Os hoffech chi fod yno, cysylltwch â’r Is-gapten Alun Richards, trefnydd y digwyddiad, i osgoi cael eich siomi. E-bostiwch alunrichards15@gmail.com neu ffoniwch 07484 222768.

A hithau’n gan mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, mae digwyddiadau’r cofio yn cael eu cynnal ar hyd a lled y DU. Eleni, mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn canolbwyntio ar addysg a gwaddol. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

Bydd RFCA dros Gymru yn nodi Dydd y Cadoediad 2018 gyda chyfres o straeon o Fôn i Fynwy. Ydych chi’n gwerthu’r pabi neu’n cynnal digwyddiad cofio yn eich ardal chi? Rhannwch yr hashnod #RFCARemembers ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn cymryd rhan ar ein platfformau digidol.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru