Mae pob digwyddiad roedd RFCA dros Gymru yn ei gynnal neu’n cymryd rhan ynddo rhwng nawr a diwedd Mehefin wedi’i ohirio neu ei ganslo.

Mae’r pandemig, a gyhoeddwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd, yn achosi aflonyddwch byd-eang, ac mae pob un o sefydliadau’r Cadetiaid yng Nghymru wedi gohirio pob gweithgarwch.

Cadwch lygad cyson ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf. Byddwn yn rhannu’r diweddaraf gyda chi pan fyddwn yn gwybod mwy.

Mae’r cyngor iechyd diweddaraf ar gael yma.

Parhad busnes

Mae pob swyddfa ar gau hyd hysbysir fel arall ac mae pob symudiad wedi’i ohirio. Bydd llawer o’n staff yn gweithio o bell os ydynt yn gallu. Gellir cysylltu â ni drwy e-bost neu dros y ffôn.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru