Mae Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru wedi creu hanes drwy ddod yn arwyddwyr rhithwir cyntaf Cyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru.

Arwyddwyd y cyfamod gan Brif Swyddog Gweithredol y Siambr, Debbie Bryce, ynghyd â chadeirydd y siambr Phil Jones a’r Cyrnol Nick Lock OBE, Dirprwy Gadlywydd Brigâd 160 (Cymru).

Mae’r cyfamod yn cynrychioli addewid gan y genedl bod y rhai sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg. Cyflwynir y rhaglen gan gyfarwyddwyr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol RFCA dros Gymru ar ran Rheoli Perthnasoedd Amddiffyn (DRM).

Drwy lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, mae’r siambr wedi addo ei chefnogaeth i “Deulu’r Lluoedd Arfog” ac wedi cryfhau ei pherthynas â’i phartner strategol, RFCA dros Gymru.

Siaradodd Tony Fish, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol (Gogledd) RFCA dros Gymru, â’r rhai a oedd yn bresennol cyn llofnodi’r cyfamod ar 18 Tachwedd, am ei bwysigrwydd a phwysigrwydd y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr.

“Fel aelodau strategol o’r siambr, rydyn ni’n ddiolchgar am y gefnogaeth y mae Debbie a’i thîm wedi’i dangos i’r cyfamod a’r cyfle i ni hyrwyddo hyn i aelodau eraill y siambr, llawer ohonyn nhw eisoes wedi llofnodi’r cyfamod,” meddai Tony.

“Mae arwyddocâd mawr i’r llofnodi – a dweud y gwir, dyma’r tro cyntaf i lofnodi rhithwir Cyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru ddigwydd.”

Y Cyrnol Nick Lock OBE a weinyddodd y seremoni, a dechreuodd drwy roi cipolwg i’r rhai a oedd wedi mynychu ar y gweithrediadau milwrol sydd wedi digwydd ledled Cymru i fynd i’r afael â phandemig y Coronafeirws.

Dywedodd Debbie, “Mae llofnodi’r addewid yn dod ag amrywiaeth o ganlyniadau cadarnhaol i unrhyw sefydliad sydd am gymryd rhan. Mae’n hybu’r gweithlu, nid yn unig o ran sgiliau, ond mae hefyd yn dangos ymrwymiad i’r gymuned leol, ac mae’n rhoi rhywbeth yn ôl i’r rhai sydd yn rhoi eu bywydau mor ddewr dros ein rhyddid a’n diogelwch”.

Dywedodd Phil Jones, cadeirydd y siambr, “Mae gan filwyr wrth gefn a chyn-filwyr lu o sgiliau i’w cyflwyno i’r gweithle, ond weithiau, mae angen ychydig o gymorth ychwanegol neu help llaw arnyn nhw wrth drosglwyddo i’r ysgol yrfa sifilaidd. Mae’r cyfamod wedi sefydlu sut dylen nhw  ddisgwyl cael eu trin ac mae Siambr Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru yn falch iawn o fod yn rhan o’r gwaith.”

Oes gennych chi ddiddordeb mewn llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog? Cysylltwch â Mr Tony Fish wa-reed2@rfca.mod.uk neu Mrs Audrey Nealon, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol (y De) wa-reed@rfca.mod.uk

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru