Mae tri unigolyn o Adain Cymru Rhif 3 wedi’u cydnabod yn y cylch diweddaraf o gymeradwyaethau Cadlywyddion Awyr Cadetiaid yr Awyrlu ac wedi derbyn Tystysgrifau am Wasanaeth Clodwiw.

Mae’r rhain yn cynnwys yr Arweinydd Sgwadron Lorraine Flower, sydd wedi cyfuno ei gwaith fel cadét awyr gyda’i swydd brysur iawn yn gweithio fel uwch reolwr practis gyda’r GIG gydol y pandemig.one female and one male wearing RAF uniform

Derbyniodd Arweinydd Sgwadron Lorraine Flower Dystysgrif Cadetiaid yr Awyrlu gan y Cadlywyddion am Wasanaeth Clodwiw gan Gomodor yr Awyrlu Dawn McCafferty i gydnabod ei gwasanaeth eithriadol o 30 mlynedd.

Mae Lorraine wedi bod yn Swyddog eithriadol yn Sgwadron 215 (Dinas Abertawe), ac o fewn yr adain mae hefyd wedi ymroi i wneud amrywiaeth eang o chwaraeon, yn arbennig pêl-rwyd, ac mae wedi bod yn rheolwr yr adain, y rhanbarth a’r corfflu dros gyfnod o 25 mlynedd.

Hefyd yn derbyn Tystysgrif am Wasanaeth Clodwiw roedd yr Arweinydd Sgwadron, Rhys Thomas-Challenger. Mae Rhys wedi newid ethos hyfforddiant o fewn yr adain yn llwyr, gan arwain llawer o gyfleoedd hyfforddi i gadetiaid a staff, a rhoi cyfle i gannoedd o gadetiaid ddysgu, ennill cymwysterau a thyfu fel unigolion!man wearing RAF uniform

Derbyniodd y Gwarantswyddog Gary ‘Nev’ Neville, sydd wedi ymddeol ac a ymunodd â’r adain ym mis Chwefror y llynedd, Dystysgrif Cadetiaid yr Awyrlu gan y Cadlywyddion am Wasanaeth Clodwiw hefyd gan Gomodor yr Awyrlu, Dawn McCafferty.two men one in civvies and one wearing RAF unifrom

Yn gyn-warantswyddog gyda 37 o flynyddoedd o wasanaeth clodwiw gyda’r Awyrlu Brenhinol, mae’n dod â chymysgedd o ddisgyblaeth, empathi a gallu rheoli i helpu i symud yr adain yn ei blaen.

Mae derbyn Cymeradwyaeth Cadlywyddion Awyr Cadetiaid yr Awyrlu ar ôl cyfnod cymharol fyr o wasanaeth yn dyst i’w effaith, cefnogaeth ac ymroddiad.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru