Mae chwech o bobl ifanc yn eu harddegau o Ddyfed wedi cael eu penodi’n Gadetiaid Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021 mewn seremoni wobrwyo rithwir.

Penodwyd y Cadet Arweiniol Matthew Coburn o Ddinbych-y-pysgod; y Cadet Arweiniol Alfie Anderson o Hwlffordd; yr Is-swyddog Cadet Chris Harries o Dinas Cross; Swyddog Cadet Gwarantedig Josh Richards o Hwlffordd; y Swyddog Gwarant Cadet Sarah Greenshields o Aberteifi a’r Rhingyll Cadet Sam Barrett o Rydaman gan Miss Sara Edwards, Arglwydd Raglaw Dyfed Ei Mawrhydi, yn ei seremoni wobrwyo rithwir gyntaf erioed.

Cafodd y chwech eu dewis ar gyfer y rôl Cadet Arglwydd Raglaw, sy’n rôl uchel iawn ei bri a fydd yn para am flwyddyn, ar ôl cael eu henwebu gan arweinwyr grwpiau cadetiaid a Chymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru.

Mae’r rôl yn cynnwys mynd gyda Miss Edwards, sy’n gweithredu fel cynrychiolydd y Frenhines, i nifer o ddigwyddiadau swyddogol, gan gynnwys digwyddiadau Sul y Cofio ymweliadau Brenhinol a gorymdeithiau.

Fe wnaeth Matthew o Gorfflu Cadetiaid Môr Dinbych-y-pysgod, Alfie o Gorfflu Cadetiaid Môr Aberdaugleddau, Chris o Gorfflu Cadetiaid Môr Abergwaun, Josh, Sarah a Sam oll yn Gadetiaid Awyr Rhif 3 Asgell Gymreig y Llu Awyr Brenhinol dderbyn bathodyn eu penodiad.

Meddai Miss Edwards, “Mae Lluoedd y Cadetiaid yn sefydliadau gwirioneddol anhygoel, lle mae’r gymysgedd o hyfforddiant milwrol, gwaith ieuenctid, cymwysterau sifilaidd a gwaith cymunedol yn helpu i ddatblygu ein pobl ifanc a’u paratoi i gymryd eu lle mewn cymdeithas.”

Aeth ymlaen i ganmol gwaith yr Oedolion sy’n Gwirfoddoli i Luoedd y Cadetiaid – mae saith ohonynt wedi derbyn cydnabyddiaeth arbennig am eu gwasanaeth eithriadol a’u hymroddiad i ddyletswydd a chyflwynwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw iddynt yn ystod y seremoni.

“Wrth gwrs nid y bobl ifanc yn unig sy’n cynnal Lluoedd y Cadetiaid. Fyddai Lluoedd y Cadetiaid ddim yn gweithredu oni bai am ymroddiad ac ymrwymiad rhagorol y swyddogion a’r oedolion sy’n gwirfoddoli sy’n rhoi o’u hamser er mwyn gwneud i’r sefydliadau weithio.”

Y saith oedolyn sy’n gwirfoddoli a dderbyniodd dystysgrifau oedd yr Is-swyddog (SCC) Deborah Farrow o Gorfflu Cadetiaid Môr Aberdaugleddau; yr Uwch-gapten Dan Priddy a Mrs Angela Richards y ddau o ACF Dyfed a Morgannwg; y Rhingyll Alecia Jackson, y Swyddog Hedfan David Folder, yr Hyfforddwr Sifilaidd Mrs Susan Davies a’r Hyfforddwr Sifilaidd Mrs Michaela Webster oll o Gadetiaid Awyr Asgell Gymreig Rhif 3 y Llu Awyr Brenhinol.

Yn ogystal dyfarnwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw i Mr Stephen Coombs hefyd, gweithiwr cyflogedig Catrawd Trafnidiaeth 157 (Cymreig).

Bydd chwe chadét 2021 yn dilyn ôl troed yr Is-swyddog Cadet Tegan Styles o Gorfflu Cadetiaid Môr Dinbych-y-pysgod, y Cadet Arweiniol Rhys Hughes-Phillips o Gorfflu Cadetiaid Môr Aberdaugleddau, y Rhingyll Staff Cadet Joshua Cozier-Bowen of AFC Dyfed a Morgannwg; y Rhingyll Cadet Mylissa Schoeman o AFC Dyfed a Morgannwg; y Swyddog Gwarant Cadet Mathew Clark o Gadetiaid Awyr Rhif 3 Asgell Gymreig y Llu Awyr Brenhinol; y Rhingyll Cadet Jemima Clements o Gadetiaid Awyr Rhif 3 Asgell Gymreig y Llu Awyr Brenhinol a’r Rhingyll Lliw Cadet Katherine Fear o CCF Coleg Llanymddyfri.

Dyfarnwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i Tegan, Rhys, Joshua, Mylissa, Mathew, Jemima a Katherine am fod yn gynrychiolwyr 2020.

Mae dros 4,400 o Gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. Cyflwynir maes llafur y cadetiaid gan gannoedd o hyfforddwyr a chynorthwywyr sifil gwirfoddol, sy’n rhoi o’u hamser gyda’r nos yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos.

Cafodd y digwyddiad gwobrwyo rhithwir ei drefnu a’i ddarlledu gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd.

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru