Mae gan gadetiaid a’u gwirfoddolwyr yng Nghymru gyfle i gymryd rhan mewn taith antur caiacio môr fythgofiadwy.

Bydd y Cadet Centre for Adventurous Training (CCAT) yn croesawu cadetiaid i leoliad ysblennydd Sandvika Fjord, Lofoten, Norwy, rhwng 19 a 29 Awst 2019.

Taith ar gyfer oedolion sy’n gwirfoddoli ac uwchgadetiaid Llu’r Cadetiaid yw hon. Mae deuddeg o lefydd ar gael, a rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan fod wedi cwblhau cwrs cyflwyniad i gaiacio môr CCAT.

Mae’n costio £400 yr un, sy’n cynnwys hedfan yno ac yn ôl, pob cludiant a throsglwyddo, llety, bwyd, yswiriant a chyfarwyddiadau llawn. Bydd y cwrs yn darparu yr holl offer technegol a dillad hefyd.

Mae ffurflen gais ar gael trwy e-bostio admin@ccat-hq.com. Ar ôl llenwi ffurflen gais, rhowch hi ar system Westminster ac anfonwch gopïau caled at: Admin, HQ CCAT, Capel Curig TC, Betws-y-coed, Conwy, LL24 0DS.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant antur gyda CCAT

Mae dros 4,400 o gadetiaid yng Nghymru sy’n mwynhau hwyl gyda ffrindiau mewn mwy na 200 o leoliadau uned ar hyd a lled y wlad.

Mae sefydliadau’r cadetiaid yn cyfuno gwaith ieuenctid gyda hyfforddiant ar thema filwrol a gweithgareddau cymunedol. Maen nhw’n gwella iechyd y cadetiaid wrth iddyn nhw gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a chwaraeon.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru