Nid Cwpan y Byd fu’r unig ddigwyddiad pêl-droed i’w gynnal eleni: cynhaliwyd twrnamaint pêl-droed i ddod â chyn-filwyr a chyflogwyr ynghyd.

Yn gynharach y mis hwn, trefnwyd cyfres o gemau i chwe thîm gan Dai Rees a gwahoddodd dimau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig i Barc Chwaraeon y Wern ym Merthyr Tudful.

Dai yw Cyfarwyddwr DJ Rees Decorating Services, y cyflogwr cyntaf o Gymru i ennill Gwobr Aur Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn (ERS). Mae ei ddigwyddiad blynyddol yn rhoi cyfle i gyflogwyr a chymunedau’r lluoedd arfog gysylltu a deall ei gilydd yn well.

Teithiodd grŵp o gyn-bersonél Gwasanaeth o Ganolfan Cyn-filwyr Lothians 400 milltir o’r Alban i Dde Cymru i gymryd rhan yn y twrnamaint. Daeth pedwar tîm arall o General Dynamics, Systems Electrical, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Heddlu De Cymru.

Dyma’r trydydd tro i Dai drefnu’r digwyddiad blynyddol ac nid yn unig mae e wedi dod â thîm o grefftwyr o’i weithlu ei hun, ond mae hefyd wedi prynu offer i grwpiau o gyn-filwyr gymryd rhan mewn sesiynau therapi gardd yn y gorffennol.

Mae cyn-chwaraewr rygbi o glybiau Abertawe, Pen-y-bont a’r Barbariaid yn cyflogi dros 20 o bobl ac roedd yn falch o dderbyn Gwobr Aur ERS, a gyflwynwyd gan y Tywysog William, Dug Caergrawnt yn 2016.

Mae DJ Rees Decorating Services yn gwneud pob math o waith masnachol, diwydiannol a domestig. Pan nad yw Dai wrthi’n rhedeg y cwmni, mae e wedi bod yn brysur yn darparu cefnogaeth i bob rhan o gymuned y lluoedd arfog, gan gynnwys; cyflogi milwyr wrth gefn gyda phatrymau gweithio hyblyg a mentora cyn-filwyr.

O Fentrau Bach, Canolig (SME) i gwmnïau trawswladol (TNC), mae cyflogwyr ar draws ystod eang o sectorau wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog. Mae yna fwy na 90 o lofnodwyr yng Nghymru, sy’n cynnwys busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol.

Mae llawer ohonynt wedi derbyn Gwobrau ERS Amddiffyn, sy’n cwmpasu Gwobrau Efydd, Arian ac Aur. Mae Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru yn hwyluso cyflwyniadau Gwobrau Efydd, yn trefnu’r Seremoni Wobrwyo Arian flynyddol ar y cyd ac yn cynrychioli’r wlad yn Seremoni Wobr Aur ERS yn Llundain.

CLICIWCH YMA I DDYSGU MWY.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru